Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för kvarteret Lärkträdet i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Lärkträdet 4, Lärkträdet 1, Lärkträdet 2
  • Område: Vara tätort
  • Användning: Bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

17 maj 2022 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge postivt planbesked §64. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att justera bestämmelser så att detaljplanen överrensstämmer med markanvändning.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?