Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för fastigheterna Öttum 3:34 och Öttum 25:1 i Öttum.

Kortfakta

  • Fastighet: Öttum 3:34 och Öttum 25:1
  • Område: Öttum
  • Användning: Bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

Den 19 mars beslutade miljö- och byggnadsnämnden att anta detaljplan för Öttum 3:34 och Öttum 25:1.

Planförslaget fanns utsänt på samråd under perioden 13 december och 10 januari 2024. Under samrådet inkom totalt 13 yttranden varav 1 med synpunkter som är sammanställda i en samrådsredogörelse. Efter samrådet reviderades planen inför granskning.

Planförslaget fanns utsänt på granskning under perioden 20 februari 2024 och 6 mars 2024. Under granskning inkom totalt 7 yttranden varav inga med synpunkter. Dessa finns sammanställt i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Beskrivning

Syftet är att anpassa detaljplanen efter fastighetens gällande markanvändning och i detaljplan möjliggöra för att uppförda huvudbyggnader inom fastigheterna kan användas för bostad.

Dokument

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?