Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för industri på fastigheten Plåtslagaren 4 i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Plåtslagaren 4 och Torsgården 2:1
  • Område: Vara tätort, Torsgården
  • Användning: Industri, Verksamhet
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

Planförslaget har varit ute på samråd. Samrådsperioden varade mellan 28 september och 24 oktober 2021. Planförslaget revideras just nu för att sen gå ut på granskning.

Beskrivning

För att skapa möjlighet för en bredare variation av verksamheter, i ett läge där exploatörer generellt satsar på fastighetsutveckling i Vara kommun, görs den befintliga detaljplanen om. Det intresse och de förfrågningar på mark som kommit in de senaste åren medges inte inom befintlig detaljplan. En ny detaljplan med bredare möjlighet för markanvändning föreslår följande användningar: Handel (skrymmande varor men ej livsmedel), idrott så som bowling, gym eller padel, kontor, verksamheter, hunddagis och hälsovårdslokaler så som sjukgymnast och liknande.

Området är strategiskt lokaliserat för att möjliggöra för en flexibel verksamhetsutveckling då området är beläget i god anslutning till befintlig infrastruktur och möjligheter till gång- och cykelvägsanslutning.

Dokument

Samrådshandling - Plankarta - Plåtslagaren 4 m.fl. Pdf, 771.8 kB.
Samrådshandling - Planbeskrivning - Plåtslagaren 4 m.fl. Pdf, 1.6 MB.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?