Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för en ny biogasanläggning i Ryda.

Kortfakta

  • Fastighet: Ryda 6:12, Sparlösa 2:29, Hötomt 2:1
  • Område: Ryda
  • Användning: Biogasanläggning
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

Planförslaget har varit ute på samråd. Samrådsperioden varade mellan 1 mars och 29 mars. Planförslaget revideras just nu för att senare i höst gå ut på granskning.

Beskrivning

Biogas Västra Skaraborg fick under år 2022 positivt planbesked för att utreda möjligheten för en utveckling av biogasanläggning i Ryda, Vara kommun. Genom att processa stallgödsel kan biogas tillverkas, likväl kan rötresterna i form av biogasgödsel utvinnas. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en byggnation av biogasanläggning.

Dokument

Samrådshandling - Plankarta - Ryda 6:12 Pdf, 3 MB.
Samrådshandling - Planbeskrivning - Ryda 6:12 Pdf, 5.8 MB.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?