Näringslivsrådet

Här kan du läsa mer om näringslivsrådet och se vem som är representant för respektive bransch.

Näringslivsrådet är forum där representanter från olika branscher inom det lokala näringslivet träffar politiker och tjänstepersoner från Vara kommun.

Rådet ses ungefär fem gånger per år och pratar om gemensamma samhällsutvecklingsfrågor. Det handlar bland annat om infrastruktur, kommunikationer, brottsförebyggande arbete, byggnationer och etableringar, arbetsmarknadsläget och branschernas nuläge. Du kan skicka med frågor och input till rådet genom att ta kontakt med din branschrepresentant.

Näringslivsrepresentanter

Teknikföretagen: Jesper Åkerstedt (ordförande)
Handeln: Jessica Lundmark
Åkerinäringen: Peter Holgersson
LRF: Leif Stenkvist
Träindustrin: Magnus Efraimsson
Besöksnäringen: Victoria Johansson
Kulturella och kreativa näringar: Anna-Lena Andersson
Fastighetsägarna: Henrik Darius
Byggbranschen: Lena Aholainen
Företagarna: vakant

Kommunrepresentanter, politiker

Kommunstyrelsens ordförande (M): Gabriela Bosnjakovic
Kommunstyrelsens förste vice ordförande (SD): Peter Romlén
Kommunstyrelsens förste vice ordförande (S): Fredrik Nelander

Kommunrepresentanter, tjänstepersoner

Samhällsbyggnadschef: Johanna Forslund Kullander
Enhetschef för miljö och bygg: Lottie Schwan
Chef arbete- och sysselsättning: Håkan Olsson
Kommunutvecklare: Beatrice Karlsson

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?