Tillstånd, tillsyn och regler

 • Livsmedelsverksamhet

  Här kan du läsa om hur du startar ett livsmedelsföretag, vilka regler du ska följa och vilka kontroller vi kommer att utföra.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Läs om att starta och bedriva miljöfarlig verksamhet. Här finns även information om hur du hanterar farligt avfall, kemikalier och schaktmassor.

 • Serveringstillstånd för alkohol

  Här får du veta hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol.

 • Tobak, folköl och e-cigaretter

  Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobak samt anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter.

 • Lotteritillstånd

  Här kan ni som driver en ideell förening läsa om hur ni ansöker och registrerar er för ett kommunalt lotteri.

 • Anmälningspliktiga lokaler

  Vissa verksamhetslokaler är anmälningspliktiga, til exempel hygieniska verksamheter med risk för smitta och undervisningslokaler. Här kan du läsa mer om detta och anmäla din verksamhet.