Modersmålsundervisning

Här får du information om modersmålsundervisning. Du får reda på hur du gör din ansökan och hur du säger upp undervisningen.

Ansöka om modersmålsundervisning

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan görs via vår e-tjänst. När elev tackat ja till att delta i erbjuden modersmålsundervisning är det obligatoriskt att närvara.

Vi tar emot anmälningar till alla språk, men för att det ska kunna ordnas undervisning måste det finnas minst fem anmälningar i det aktuella språket och att en lämplig lärare kan hittas.

Säga upp modersmålsundervisning

Det är elevens vårdnadshavare som säger upp platsen om eleven vill sluta med modersmålsundervisning. Uppsägning görs via vår e-tjänst.

Vem får läsa modersmål som ämne?

Elever som går i grundskola och anpassad grundskola har möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

För att kunna bli erbjuden modersmålsundervisning gäller att:

  • Elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Det finns minst fem elever inom kommunen som önskar undervisning i samma språk. Det måste också finnas en lämplig lärare i det aktuella språket.

Även den som är adopterad och har grundläggande kunskaper i sitt modersmål kan erbjudas undervisning i språket.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning. För dessa elever finns inte krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Det räcker också med en elev som vill ha undervisning.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Vad är modersmålsundervisning?

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Elev som deltar i modersmålsundervisning får betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5.

Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Varför ska mitt barn läsa modersmål?

Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barnets språk, personlighets- och tankeutveckling.

Ett välutvecklat modersmål ger eleven bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

I modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att känna sina rötter.

Kontakt

Anders Englund
Rektor för modersmålsundervisningen
Telefon: 0512-311 36

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?