Vanliga frågor grundskola

Här finner du vanliga frågor och svar om grundskolan i Vara, till exempel ansöka om förskoleklass, välja skola, ansöka om byte av skola mm.

Mitt barn ska börja skolan (förskoleklass) i Vara kommun. Hur går jag tillväga?

När ditt barn ska börja förskoleklass får du som vårdnadshavare en inbjudan med brev på posten. Brevet skickas ut i januari för hösten det läsår ditt barn ska börja i förskoleklass. Brevet innehåller information och en blankett som du som vårdnadshavare fyller i och skickar tillbaka till kommunen, enligt anvisningar i brevet. På blanketten skriver även om ditt barn behöver plats på fritidshem.

Vi har flyttat eller kommer att flytta till Vara kommun. Hur gör jag för att skriva in mitt barn på skolan i Vara?

Du som vårdnadshavare tar kontakt med berörd skola och får då en inflyttningsanmälan på en blankett. Du fyller i blanketten och lämnar på skolan. Skolan skickar sedan vidare blanketten till Bildningsförvaltningen (i Vara kommun) för diarieföring och du kommer att få registrering av konton till skolans digitala system som du som vårdnadshavare behöver.

Om du inte känner till vilken skola du ska vända dig till eller inte vet hur du ska gå tillväga med anmälan är du välkommen att kontakta kontaktcenter.

Vi har flyttat eller kommer flytta ut från Vara kommun. Hur anmäler jag detta till skolan?

Vid utflytt från Vara kommun skriver du som vårdnadshavare en utflyttningsanmälan på blankett. Du tar kontakt med den skola barnet går på för att få blanketten. Blanketten skickas sedan av skolan till Bildningsförvaltningen för skolpliktsbevakning och för avslutning av dina konton till de digitala system som skolorna i Vara kommun använder.

Mitt barn vill byta skola inom Vara kommun. Hur gör jag?

Vid byte av skola inom Vara kommun skriver du som vårdnadshavare en utflyttningsanmälan på blankett. Blanketten får du av skolan (där ditt barn går). Du fyller i blanketten och lämnar till skolan. Ta sedan kontakt med den skola som ditt barn vill byta till. Där kommer du att få en inflyttningsanmälan.

Tänk på att man vid skolval inte har rätt till skolskjuts så vida detta inte kan ske utan några extra kostnader för kommunen.

Jag vill välja en annan skola i kommunen än den som kommunen har anvisat mitt barn (i förskoleklass). Hur gör jag?

Du har möjlighet att välja en annan skola i kommunen än den skola som du blivit hänvisad till vid start i förskoleklass. Du anger den skola du vill välja istället på den blankett du får hemskickad inför start i förskoleklas.

Tänk på att man vid skolval inte har rätt till skolskjuts så vida detta inte kan ske utan några extra kostnader för kommunen.

Jag vill välja en fristående skola för mitt barn. Hur gör jag?

Om du vill välja en fristående skola tar du kontakt med den skola du önskar välja.

Gäller valet inför förskoleklass skriver du den skola du vill välja i stället för den anvisade kommunala skolan. Detta gör du på blanketten du fått hemskickad inför at ditt barn ska börja förskoleklass.

Tänk på att man vid skolval inte har rätt till skolskjuts så vida detta inte kan ske utan några extra kostnader för kommunen.

Jag vill att mitt barn går i skolan i Vara fastän vi inte är folkbokförda i kommunen. Hur gör jag?

Barn folkbokförda i andra kommuner har möjlighet att gå i en skola i Vara kommun.

För att ansöka om plats på en skola i Vara kommun när ditt barn fortfarande ska vara folkbokfört i en annan kommun behöver du fylla i blanketten Ansökan om mottagande från annan folkbokföringskommun. Hör av dig till kontaktcenter för att få tillgång till blanketten.

När du har fyllt i denna blankett skickas den till er hemkommun för att de ska yttra sig om ansökan varpå de skickar ansökan till Vara kommun. Efter att Vara kommun tagit emot ansökan kommer rektorn på den skola som ni har valt att se över möjligheten att ta emot eleven och ni kommer att få besked skriftligen från Vara kommun om barnet kan tas emot.

När ni väl fått besked från Vara kommun behöver ni ta kontakt med aktuell skola för inskrivning av barnet och vidare information.

Tänk på:

  • Om ni väljer en annan skola än den som er egen kommun har anvisat för ert barn har ni inte rätt till skolskjuts för eleven såvida detta inte kan se utan några extra kostnader för er hemkommun. Ta kontakt med er hemkommun för att få reda på om ni har rätt till skolskjuts även om ni har valt en skola i annan kommun.
  • Om ni redan går på en skola i er hemkommun är det viktigt att ni kontaktar denna för att skriva ut barnet om ni blivit beviljade skola i Vara kommun.

Jag vill välja en skola i annan kommun för mitt barn fastän vi är folkbokförda i Vara kommun. Hur gör jag?

Barn folkbokförda i Vara kommun har möjlighet att gå på en skola i en annan kommun.

Ni behöver då ansöka om plats på den skola där ni önskar gå. Ta kontakt med den kommun där skolan som ni önskar plats på ligger för att följa deras rutiner för att ta emot elever från andra kommuner.

Tänk på:

  • Om ni väljer en annan skola än den som Vara kommun har anvisat för ert barn har ni inte rätt till skolskjuts för eleven såvida detta inte kan se utan några extra kostnader för Vara kommun. Ta kontakt med kommunens skolskjutshandläggare för att få reda på om ni har rätt till skolskjuts även om ni har valt en skola i annan kommun.
  • Om ni redan går på en skola i Vara kommun är det viktigt att ni kontaktar denna för att skriva ut barnet efter att ni har blivit beviljade plats i annan kommun.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?