Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för första etappen av ett nytt bostadsområde i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Vara 38:1
  • Område: Håkan Månsgården norra delen intill Olovsgatan
  • Användning: Bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

13 maj 2022 beslutade kommunstyrelsen att ge postivt planbesked. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för fler bostäder i Vara tätort.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?