Tätortsvandringar

Varje år genomför kommunen tätortsvandringar där föreningar kan komma med förbättringsförslag. Här få du mer info om vandringarna.

På en tätortsvandring träffas föreningar och representanter från kommunen för att gå en tur i våra orter. Under tätortsvandringen kan föreningarna komma med förslag på förbättringar och goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den kommunala marken.

Under vandringen diskuterar vi även trygghetsfrågor och om det finns platser eller andra saker som upplevs som otrygga i våra orter.

Tätortsvandringar 2023

Tätortsvandring 28 augusti

28 augusti 2023

Samlingsplats

Tråvad

Boulebanan

Larv

Fotbollsplanen Hedensborg

Vedum

Laskegården

Tätortsvandring 5 september

5 september 2023

Samlingsplats

Öttum

Bygdegården

Kvänum

Konstverket Draken

Jung

Busshållsplatsen

Håkantorp

Järnvägsparken

Levene

Badsjön

Tätortsvanding 13 septmeber

13 september 2023

Samlingsplats

Helås

Lekplatsen

Arentorp

Skandia Elevator

Tumbleberg

Nya lekplatsen

Emtunga

Busshållsplatsen

Vara

Vara kommunhus

Uppsamlingsheat

Vara kommunhus

Förslag från kommuninvånare

Även om själva tätortsvandringarna vänder sig till föreningar är också du som kommuninvånare välkommen att skicka in förslag på förbättringar och goda idéer. Vi önskar få in dina förslag innan tätortsvandringarna genomförs.

Skicka dina förslag via mejl eller brev till Vara kommun. Ange Tätortsvandringar i ämnesraden i ditt mejl och skriv Tätortsvandring på kuvertet om du skickar ett brev.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?