Vanliga frågor om fritidshem

Här finns vanliga frågor och svar om fritidshem, till exempel hur du ansöker om eller säger upp plats, avgifter och läsårstider.

Ansökan

För att ansöka om plats på fritidshem använder du vår e-tjänst.

Vistelsetid

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till fritidshem?

Nej, du har inte rätt att ha barn på fritidshem om du är föräldraledig för yngre syskon.

Jag är gravid och har graviditetspenning. Hur många timmar har mitt barn rätt att vara på fritidshemmet?

Graviditetpenning likställs med sjukskrivning och tider görs upp i samråd med rektor.

Jag arbetar kvällar och nätter. Hur mycket får jag lämna mitt barn på fritidshemmet?

Schema skrivs i samråd med personalen på fritidshemmet. En bra tumregel är restid till hemmet plus 8 timmar efter nattarbete. Det finns inte möjlighet att lämna barnen inför kvälls- eller nattarbete.

Jag studerar och undrar hur många timmar jag får ha mitt barn på fritidshemmet?

Du får lämna den tid som krävs för studierna plus restid. Om du studerar hemma är det den tiden du har rätt till.

Mitt barn ska vara borta från fritidshemmet en längre tid. Får jag behålla platsen?

Plats som inte nyttjas under sammanhängande tre månader sägs upp av kommunen om inte särskilda skäl till annat föreligger, till exempel sjukdom.

Lov och ledigheter

Får jag lämna mitt barn på fritidshemmet när jag har semester?

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får du inte lämna barnet på fritidshemmet.

Om fritidshemmet är stängt under några sommarveckor, kan jag lämna på annat fritidshem om jag har behov av det?

Ja, kommunen erbjuder jourfritidshem de veckor ordinarie fritidshem är stängd om du arbetar, studerar eller har praktik. Inför sommaren kommer du att få lämna in ett arbets-/studieintyg som bekräftar ditt behov av fritids. Det gör att vi kan planera med rätt förutsättningar och ha rätt resurser på plats.

Jag har endast behov av fritidshem enstaka dagar under lov. Finns det möjlighet till lovfritids?

Ja, vi erbjuder lovfritids. Kontakta aktuellt fritidshem och berätta när du behöver lämna barnet. Kostnaden är 100 kronor/dag och du kommer att få en faktura utifrån antal dagar du bokat för ditt barn.

Kostnader fritidshem

Vad kostar det att ha barn på fritidshem?

Avgiften är baserad på hushållets totala skattepliktiga bruttoinkomster. Det finns ett inkomsttak som indexregleras varje år. Avgiften för ett barn är 2 procent av inkomsten upp till inkomsttaket. Om du har fler barn tillämpas syskonrabatt. Om du inte lämnar inkomstuppgift debiteras du högsta avgift.

Mitt barn har inte varit på fritidshemmet mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen, inte för den tid du faktiskt använder.

Hur många månader per år betalar jag avgift?

Avgift betalas 12 månader per år. Faktura skickas ut varje månad och gäller för innevarande månad med förfallodag sista dagen varje månad.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, du ska uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Din inkomst är ändå avgiftsgrundande.

Barnets vårdnadshavare är separerade. Hur gör du med avgiften för fritids?

Om båda vårdnadshavarna har behov av plats så ska man ansöka om delad faktura/delad plats. Det gör du genom att ringa vårt kontaktcenter. Var och en registrerar schema efter sitt behov och var och en betalar avgift efter sin inkomst. Dock tas inte avgift ut som övergår högsta avgift för ett barn. Om båda hushållens inkomster tillsammans övergår inkomsttaket så fördelas avgiften procentuellt efter var och ens inkomster. Om någon av er är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska deras inkomst ändå anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Uppsägning av plats

Jag ska säga upp min fritidshemsplats. Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är två månader från att du har registrerat uppsägningen via e-tjänst eller lämnat uppsägningsblankett till personalen för underskrift. Det räcker inte att muntligt meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?