Gräsytor och parker

Här kan du läsa om några av de insatser som vi gör i kommunen för att främja den biologiska mångfalden.

Ängsmark LONA-projekt

Under åren 2022-2024 ställer Vara kommun om en del av sina klippta gräsytor till ängsmark. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden. Detta genomförs som ett så kallat LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt).

På fyra platser i kommunen kommer vi att ställa om en bit av den kortklippta gräsytan till ängsmark. Dessa ytor kommer att slås med slåtterbalk i september, därefter får gräset ligga kvar någon vecka för att gräset ska torka och fröer lossna innan vi samlar upp och kör bort gräset.

Dessa ytor är utmarkerade med juteband och informationstavlor. Under våren 2023 ställdes det ut insektshotell vid ängsytorna som under vintern hade byggts av personalen på gatu- och parkenheten.

Ytor som är omställda till ängsmark

 • Vara – Bangårdsgatan
 • Kvänum – Grangatan
 • Vedum – Blåbärsstigen
 • St. Levene – Södra vägen

Om LONA

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA – är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Syftet med LONA är att är att skydda naturen och göra den tillgänglig och samtidigt ge kommunen extra möjligheter att satsa på naturvård.

Logotyp LONA

Omställning till långgräs

Sommaren 2023 beslutade kommunen att låta vissa kortklippta gräsytor klassas om till långgräs, detta för att värna om naturen och den biologiska mångfalden. Dels genom att de blommor som växer naturligt i gräsmattan får chansen att fröa av sig och dels att på sikt ge chans för fler arter att etablera sig. Detta gynnar humlor, bin och andra pollinatörer, det minskar även skötseln med maskiner vilket inte är bra för den biologiska mångfalden eller klimatat.

Ytor som gjorts om till långgräs:

 • Längs med Vårgatan i Emtunga.
 • Mellan Laskegatan och Elingsvägen i Vedum.
 • Längs med Gröna vägen i Stora Levene.
 • Längs med Prästegårdsvägen i Jung.
 • Längs med Herrgårdsgatan och en liten del av Köpmansgatan i Tråvad.
 • Längs med Blomstergatan och Bladgatan i Kvänum.
 • Längs gångvägen som förbinder Ågatan och Götaplatsen i Kvänum.
 • Längs med Källegatan i Kvänum.
 • Mellan Markvägen och Västra Ringleden i Vara.
 • Mellan Åkervägen och Västra Ringleden i Vara.

Faunadepåer

På tre orter i kommunen har vi anlagt faunadepåer, dessa har gjorts av det gamla lindar som togs ned på Torggatan under våren 2023. En faunadepå fungerar som boplats, skydd och vid födosök för fåglar, insekter och däggdjur.

Faunadepåerna finns på dessa platser:

 • Prästegårdsvägen i Jung
 • Järnåldersvägen i Larv
 • Vid Skogskullespåret i Vara

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?