Vägbidrag till enskilda vägar

Här får du information om hur du söker vägbidrag för din enskilda väg.

För att vägnätet i Vara kommun ska vara i gott skick går det att söka bidrag för enskilda vägar. Bidraget riktar sig både till dig som har statsbidrag och som inte har det.

Ansök om bidrag för väg som inte har statsbidrag

Kriterier för mottagande av bidrag

  • Vägen är längre än 150 meter
  • Bidrag kan sökas upp till 1 000 meter
  • Det krävs helårsboende längs vägen
  • Bidrag ges endast för sträckan från bostaden till allmän väg eller annan enskild väg som får bidrag
  • Vid flera boenden på vägsträckan krävs att alla boenden är överens

Bidragsperioden är tre år. Efter varje period ska en ny ansökan göras. Ingen påminnelse kommer att skickas ut om att en ny ansökan ska lämnas.

Så ansöker du om bidrag

Ansök senast 30 juni för att få bidrag nuvarande år. Årligt bidrag betalas ut för nuvarande år senast den 30 november.

Ansök om vägbidrag från Trafikverket

Vara kommun betalar ut bidrag till vägar som får statsbidrag. Du behöver inte ansöka om det bidraget utan Vara kommun baserar sitt bidrag på det belopp som Trafikverket betalar ut.

På Trafikverkets hemsida finns information om hur du söker statsbidrag.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?