Sandupptagning och snöröjning

Här hittar du information kring snöröjning, sandupptagning och renhållning av kommunens gator, torg och parker.

Sandupptagning

Sandupptagning från gång- och vägbanor sker i alla tätorter och ska vara klart senast senast 30 maj.

När sopar vi hos dig?

Nedan finner du schemat för hur sopningen planeras våren 2024. Förskolor och skolor kan komma att sopas på kvälls- eller helgtid, för barnens säkerhet.

Schemat kan komma att ändras beroende på exempelvis väder eller andra oförutsedda händelser. Om så sker kommer schemat att uppdateras.

Tabellen visar vilken ort vi tar upp sand i under respektive vecka

Vecka

Ort

12

Kvänum, Öttum

15

Jung, Tråvad, Larv

16

Vedum, Emtunga

17

Arentorp, Helås, Håkantorp

18

St. Levene, Vara (sandupptagningen i Vara tätort planeras att starta vecka 16 och kommer att pågå några veckor framåt)

Schemat för turordningen av sandupptagningen varierar för varje år.

Har vi missat din gata?

Har vi missat att sopa upp isgruset på din gata eller har du några andra funderingar kring sandupptagningen i kommunens tätorter? Använd då vårt felanmälningssystem.

Grus för upphämtning

Gruset som sopas upp kommer att finnas tillgängligt för kommuninvånare att hämta helt gratis. Du står för lastning och transport själv. Kanske har du en skogsväg som behöver grusas? Varsågod!

Gruset kommer att finnas på följande platser:

 • Vedum: Parkeringsytan Per Hiertas gata
 • Vara: Sveviatomten bakom Lagmansgymnasiet (längst ner på tomten)
 • Kvänum: Grusparkeringen vid Swegonhallen
 • Levene: Grusytan vid återvinningsstation

Det som inte hämtas upp kommer vi att transportera bort efter en tid.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som bor i villa eller liknande har ansvar för sandupptagningen på trottoareren intill din fastighet. Om du sopar ut sanden på gatan innan vi sopar gatan så slipper du själv ta reda på sanden. Sanden som ligger på trottoarerna ska sopas ut på gatan i god tid innan vi planerat att komma till ditt område. Du kan också välja att ta hand om den till kommande vinter.

Vänligen håll uppsikt när sopning kommer att ske inom ditt område så att fordon kan flyttas i tid. Hjälps vi åt kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre.

Snöröjning

Från vecka 45 till vecka 12 finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning dygnet runt.

Vinterberedskapen innebär också, förutom fyllda sand- och saltförråd, att det finns någon som har jour dygnet runt helg som vardag. Denne bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs. Den ordinarie arbetsstyrkan kompletteras då med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt.

Kontakt snöjour

Vid akuta problem ring snöjouren.
Telefon: 073-280 72 64

När påbörjar vi snöröjningen?

 • Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört eller vid behov. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare.
 • Borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen ska påbörjas efter 4 till 6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
 • Upplogade vallar får normalt ligga kvar och körs endast bort i undantagsfall.

Var plogar vi först?

Den prioriterade ordningen för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, förskolor och skolor.

Plogning av bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Har vi missat din gata?

Har vi missat att snöröja din gata eller har du några andra funderingar kring snöröjningen i kommunens tätorter? Använd då vårt felanmälningssystem.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla trottaren utmed din fastighet framkomlig (skottad och grusad).

Vid de tillfällen då det kommer mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste du som fastighetsägare halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall.

Detta gäller även där det inte finns trottoarer.

Isgrus till trottoarer

Du kan hämta gratis isgrus på flera platser i vår kommun.

 • Arentorp: Skolan
 • Emtunga: Busshållplatsen
 • Helås: Parkeringen vid lekplatsen
 • Håkantorp: Grusytan intill järnvägen
 • Jung: Busshållplatsen
 • Kvänum: Parkeringen vid Swegonhallen
 • Larv: Parkeringen vid skolan
 • Stora Levene: Skolans parkering och förskolan
 • Tråvad: Skolan, på fram- och baksidan
 • Tumleberg: Lekplatsen
 • Vara: Framsidan av Gatukontoret Ekedalsgatan 6
 • Vedum: Bakom BK-Hallen
 • Öttum: Busshållplatsen

Trafikverkets ansvar

Trafikverket snöröjer de vägar som de ansvarar för, vilket gäller alla genomfartsgator i kommunens tätorter utom i Vara.

I Vara ansvarar Trafikverket endast för ringleden, medan kommunen ansvarar för genomfartsgatorna i Vara, fram till tätortsgräns (Torggatan, Storgatan, Allégatan, Tingshusgatan, Smedjegatan).

Vid frågor om snöröjning på Trafikverkets vägar, vänligen kontakta Trafikverket. Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?