Säker trafikmiljö

 • Belysning

  Gatuavdelningen ansvarar för gatubelysning och offentlig belysning i parker och torg. Här får du information om hur du gör för att anmäla trasig belysning.

 • Blomlådor som farthinder

  Här får du information om hur du går tillväga och vad du ska tänka på om du vill ansöka om blomlådor som trafikhinder.

 • Häckar och buskage

  Här får du information om hur du som fastighetsägare ska ta hand om häckar och buskage för att skapa en säker trafikmiljö.

 • Transportdispens

  På den här sidan får du information om hur du ansöker om transportdispens, vem som behöver göra det och vilka ansökningsavgifterna är.

 • Vem ansvarar för vägen?

  Här hittar du nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för. I den finns information om vem som ansvarar för olika vägar och gator.