Kallelse till kommunfullmäktige 27 maj 2024

Här tillkännages kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

I samband med att kommunfullmäktiges kallelse skickas ut till alla förtroendevalda, publiceras kallelsen här på kommunens digitala anslagstavla. Sammanträdet annonseras också i Nya Lidköpingstidningen, NLT.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00