Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

 • Kommunfullmäktige 25 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  29 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  21 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Länk till protokoll:
  Kommunfullmäktige
 • Socialnämnden 27 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  28 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  19 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Samråd för vattentjänstplanÄmne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  18 oktober 2023
  Datum för tillkännagivandet:
  27 september 2023

  Vattentjänstplanen skickas härmed ut på samråd till och med 18 oktober. Beslut, vattentjänstplan och bilagor finner ni här nedanför. Eventuella synpunkter lämnas till kontaktcenter. Märk gärna e-post eller brev med "Vattentjänstplan TN 2023/135".

 • Bildningsnämnden 27 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Bildningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  27 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  20 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Valberedningen 25 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Valberedningen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  26 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  18 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Personalutskottet 21 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Personalutskottet
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  26 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  17 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
 • Miljö- och byggnadsnämnden 19 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Miljö- och byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  26 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  18 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Teknisk nämnd 18 september 2023 §§ 83-89Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  22 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  13 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Socialnämndens arbetsutskott 20 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  20 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  11 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Överförmyndarnämnden 19 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Överförmyndarnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  19 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  10 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Teknisk nämnd 18 september 2023 § 82Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  18 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  9 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Bildningsnämndens arbetsutskott 13 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Bildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  13 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  4 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunstyrelsen 6 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  12 september 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  4 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 september 2023Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  26 augusti 2023
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  17 oktober 2023
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivande om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten, en så kallad laglighetsprövning.

Överklaga kommunala beslut

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 2 okt kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?