Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  25 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  17 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Socialnämnden 19 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  20 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  12 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunfullmäktige 17 juni 2024 - direktjusteringÄmne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  18 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  12 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Bildningsnämndens arbetsutskott 12 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Bildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  17 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  9 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Valnämnden 12 juniÄmne:Justerat protokoll
  Instans:
  Valnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  14 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  6 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Socialnämndens arbetsutskott 12 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  13 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  5 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Samordningsförbundet Skaraborg 4 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Samordningsförbundet Skaraborg
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  12 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  4 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Närarkiv i kommunhuset
 • Valberedningen 11 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Valberedningen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  12 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  4 juli 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv
 • Kommunstyrelsen 5 juni 2024Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Datum för tillkännagivandet:
  7 juni 2024
  Datum tillkännagivandet tas ner från anslagstavlan:
  29 juni 2024
  Publiceringsperiod:
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Kansliavdelningen
  Länk till protokoll:
  Protokollarkiv

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivande om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten, en så kallad laglighetsprövning.

Överklaga kommunala beslut

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?