Vår organisation och verksamhet

  • Offentliga handlingar och arkiv

    Här kan du läsa mer om hur du gör för att ta del av offentliga handlingar och hur kommunens offentliga handlingar förvaras för framtiden.

  • Kommunens verksamheter

    Här får du veta mer om hur kommunens förvaltningar. Det finns också information om kommunens ledningsgrupp.

  • Kommunens mål

    Övergripande mål och speciella nämndsmål tas fram vid varje mandatperiods start. Här kan du läsa mer om målen som gäller 2020-2023.