Sammanträdestider

Här finns alla fastställda sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och revisonen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Gibsonsalen på Academy of Music and Business den sista måndagen i de flesta månader på året. Sammanträdet börjar klockan 18 på följande datum:

 • 26 februari
 • 25 mars, mötet är inställt
 • 29 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti (reservdatum)
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Sammanträdet direktsänds via radio på 87,8Mhz och på www.radiovara.se.

Lyssna på kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar med start klockan 14:00 följande datum

 • 24 januari (konstituerande)
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 7 augusti (reservdatum)
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på onsdagar med start klockan 8.30 följande datum:

 • 10 januari
 • 31 januari
 • 7 februari (diskussionsarbetsutskott)
 • 21 februari
 • 5 mars (bokslutsberedning)
 • 20 mars
 • 10 april (diskussionsarbetsutskott)
 • 24 april
 • 2 maj (budgetberedning)
 • 8 maj (diskussionsarbetsutskott)
 • 22 maj
 • 5 juni (diskussionsarbetsutskott)
 • 12 juni (reservdatum)
 • 14 augusti
 • 4 september (diskussionsarbetsutskott)
 • 18 september
 • 8 oktober (uppföljningsberedning)
 • 9 oktober (diskussionsarbetsutskott)
 • 16 oktober
 • 6 november (diskussionsarbetsutskott)
 • 13 november
 • 27 november (investeringsberedning)
 • 3 december (framtidsdag)
 • 4 december (diskussionsarbetsutskott)
 • 18 december

Personalutskottet

Personalutskottet sammanträder torsdagar med start kl. 08:30

 • 23 februari (fredag), ändrad till 22 februari med start kl. 14:00
 • 25 april
 • 23 maj
 • 22 augusti (reserv)
 • 19 september
 • 21 november

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder på onsdagar med start klockan 8.00 följande datum:

 • 21 februari
 • 14 mars (torsdag)
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Bildningsnämndens arbetsutskott

Bildningsnämndens arbetsutskott sammanträder på onsdagar med start klockan 08:00 följande datum:

 • 7 februari
 • 28 februari
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder på onsdagar med start klockan 09:00 följande datum:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder varannan onsdag större delen av året med start klockan 08:00 följande datum:

 • 3 januari (reserv)
 • 17 januari
 • 31 januari
 • 14 februari
 • 28 februari
 • 13 mars
 • 27 mars
 • 10 april
 • 24 april
 • 8 maj
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 26 juni (prel)
 • 17 juli (prel)
 • 31 juli (prel)
 • 14 augusti
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 16 oktober
 • 30 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december
 • 27 december (prel)

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tisdagar med start klockan 8.30 följande datum:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden sammanträder på följande måndagar med start klockan 13 följande datum:

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 24 juni
 • (19 augusti) reservdatum
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Vara Bostäder AB

Vara Bostäder AB sammanträder på torsdagar efter Vara Industrifastigheters möte följande datum:

 • 8 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 5 december, OBS starttid klockan 12.00

Vara Industrifastigheter AB

Vara Industrifastigheter AB sammanträder på torsdagar med start kl. 13:00

 • 8 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 5 december, OBS starttid klockan 12.00

VaraNet AB

VaraNet AB sammanträder på tisdagar med start klockan 15 följande datum:

 • 13 februari
 • 9 april
 • 7 maj
 • 10 september klockan 12:00 – 16:00, börjar med lunch. Fysiskt på plats på Vara kommunhus.
 • 24 september
 • 5 november

Vara Konserthus AB

Vara Konserthus AB sammanträder följande datum:

 • 14 februari, kl. 13-16 digitalt
 • 15 april, kl. 10-13
 • 7 maj, kl. 10-13
 • 10 september, kl. 13-16
 • 16-17 oktober
 • 30 oktober. kl. 13-16 digitalt

Valnämnden

Valnämnden sammanträdet tisdagar med start kl. 15:00 följande datum:

 • 30 januari, mötet är inställt.
 • 12 mars, mötet är inställt.
 • 9 april
 • 14 maj
 • 12 juni, OBS onsdag! Valnämndens preliminära rösträkning
 • 24 september

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen sammanträder på måndagar med start klockan 09 följande datum:

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti (reserv)
 • 18 september
 • 11 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?