Receptfria läkemedel

Läs mer om hur du anmäler försäljning av receptfria läkemedel och vilka regler som gäller.

Anmälan till Läkemedelsverket

Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om du har flera försäljningsställen ska alla berörda försäljningsställen anmälas. Det gäller både fysiska butiker och e‍‍-‍‍handel.

När din anmälan har registrerats och du uppfyller övriga regler på området kan du börja försäljningen av receptfria läkemedel.

Försäljningsregler

  • Receptfria läkemedel får inte säljas till någon under 18 år. Det ska finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen på försäljningsstället.
  • Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte fyllt 18 år. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
  • Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel.

Egenkontroll

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik.

I Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2009:20 står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Ansvar

Ägaren till försäljningsstället ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Detta innebär att ägaren även ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?