Anmälningspliktiga lokaler

Vissa verksamhetslokaler är anmälningspliktiga, til exempel hygieniska verksamheter med risk för smitta och undervisningslokaler. Här kan du läsa mer om detta och anmäla din verksamhet.

Vissa verksamheter måste du anmäla till kommunen innan du startar. Det gäller till exempel skolor, fritidshem, bassängbad och badtunnor som nyttjas av allmänheten och hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta.

Du som bedriver en verksamhet med anmälningspliktiga lokaler ska undvika spridning av smitta genom att:

 • ha kunskap
 • ombesörja god hygien
 • ha en väl inredd lokal
 • genomföra egenkontroller.

Genom att du anmäler din verksamhet till miljöenheten kan vi ge dig råd och anvisningar. Detta gäller både de verksamheter som du är skyldig att anmäla och de som du gärna får upplysa om. Miljöenheten bedriver tillsyn på alla verksamheter.

Observera att du kan behöva anmäla din verksamhet till fler enheter. Ett exempel är att du kan behöva söka bygglov för ändrad användning eller förändringar i ventilationen.

Hygienisk verksamhet

Innan en hygienisk verksamhet, där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, startar eller förändras krävs att du i god tid (senast sex veckor innan) har lämnat in en fullständig anmälan till miljöenheten. Detta enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Exempel på hygieniska verksamheter

 • Akupunktur
 • Tatuering
 • Piercing
 • Håltagning
 • Fotvård
 • Håltagning
 • Rakning

Det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, rakkniv mot hud, håltagninspistol eller andra stickande och skärande verktyg.

Miljöenheten kommer att utföra tillsyn på verksamheterna.

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet är skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Vilka rutiner som bör finnas med i egenkontrollen preciseras i Socialstyrelsens allmänna råd Länk till annan webbplats..

Undervisningslokaler och bassängbad

För barn och elever är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skola, förskola eller i en fritidslokal. Därför ska du anmäla undervisningslokaler och bassänger till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar.

Verksamheter som ska anmälas

 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
 • Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Egenkontroll

Alla som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll.

Egenkontrollen syftar till att du

 • förebygger och motverkar fel på utrustning
 • inreder lämpligt
 • undviker felaktiga rutiner
 • upptäcker andra brister innan de orsakat besvär för hälsan eller för miljön.

Folkhälsomyndigheten har vägledning gällande egenkontroll.

För mer information kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter eller läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens om egenkontroll Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?