Häckar och buskage

Här får du information om hur du som fastighetsägare ska ta hand om häckar och buskage för att skapa en säker trafikmiljö.

Fri sikt i trafiken skapar en tryggare miljö. Därför har du som fastighetsägare en skyldighet att ta hand om dina häckar och buskage så att de inte orsakar trafikfara.

Enkla tips för fri sikt

Här får du information på hur du ska göra för att ta hand om din växtlighet.

Vid korsning

Har du en tomt i en korsning? Då behöver du se till att växter inte är högre än 80 cm. Det gäller från korsningen och minst 10 m åt vardera håll.

Illustration som visar hur du som fastighetsägare för en hörntomt ska klippa växlighet.

Vid utfart

Vid utfart mot gata bör växter inte vara högre än 80 cm. Den höjden gäller 2,5 m in mot uppfarten, men också längs med gatan.

Illustration som visar hur växlighet ska klippas vid utfarter.

Vid nyplantering

Häckar och buskar bör växa på din tomt. Vid nyplantering av häckar och buskar behöver du därför tänka på att placera växten minst 60 cm innanför tomtgräns. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns.

Det krävs inget bygglov för att plantera häckar och buskage.

Illustration som visar hur nära din tomtgräns du kan plantera häckar och träd.

Fri höjd

Har du buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana? Då behöver du se till att det finns en fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 m
  • Över cykelväg - minst 3,2 m
  • Över körbana - minst 4,6 m

Skyltar och vägmärken ska med lätthet kunna läsas. Du som fastighetsägare är skyldig att beskära träd och buskar på din tomt så att vägmärken inte skyms. Du ska också se till att gatubelysningen inte försämras av din växtlighet.

Illustration som visar vilken höjd växlighet som sticker ut över gångbana, cykelbana och körbana måste ha.

Anmäl växtlighet som skapar otrygg miljö

Om du märker att växtlighet skapar en otrygg trafikmiljö så kan du anmäla det i vårt felanmälningssystem.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?