Dagvatten

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du till exempel ska tvätta din bil eller asfaltera din tomt.

Vad ska jag som invånare tänka på?

Tvätta bilen i en biltvätt

Undvik att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Ta tillvara på vattnet från dina stuprör

Tänk på att leda bort vattnet från husets stuprör. Du kan ta tillvara på vattnet genom att använda det till bevattning av din trädgård.

Takvatten som via stuprör är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta översvämningar i källare vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Detta eftersom reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och inte ska ta emot takvatten.

Använd hellre grus än asfalt på din tomt

Undvik att lägga marksten eller asfaltera stora delar av fastighetsytan. Gräs och grus är att föredra eftersom de släpper igenom vatten. Vatten som rinner ut på gatan ökar översvämningsrisken i kollektivets ledningar och riskerar vattenskador i lågt belägna fastigheter.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten från snö, spolvatten och framträngande grundvatten.

Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen istället för att släppas ut och förorena vattendrag, sjöar och hav. Det traditionella sättet att ta hand om dagvatten är via rörledningar i marken. Vattnet leds hit via rännstensbrunnar som du ser på våra gator.

I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark kan det bli stora mängder dagvatten då det regnar eller när snö smälter. Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik ut i våra vattendrag vilket kan påverka växt- och djurlivet. Därför är det viktigt att vi har beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?