Så ansluter du till kommunalt vatten och avlopp

Läs om hur du gör för att ansluta dig till kommunalt vatten inom tättbebyggt område och på landsbygden.

Anmäl anslutning till vatten, spillvatten eller dagvatten

Anmälan om anslutning till vatten, spillvatten eller dagvatten gör du genom att skriva på en blankett. När du fyllt i blanketten skriver du ut den och skickar till VA-enheten Vara kommun, 534 81 Vara.

Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

Anslutning inom tättbebyggt område

Bor du inom tättbebyggt område kan du oftast ansluta dig till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.

För mer information och anmälan, kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

Anslutning på landsbygden

Bor du på landsbygden men nära en stamledning kan det finnas möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet. Anslutningen är förknippad med en kostnad för grävning. Kostnaden kan delas av dig och dina grannar om de också vill ansluta sina fastigheter till ledningsnätet.

För att lämna in en anmälan om att ansluta din fastighet till det kommunala nätet, kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp består av Vara tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening. Vi erbjuder möjlighet för de som bor utanför verksamhetsområdet att ansluta till en förbindelsepunkt på kommunens vatten- och avloppsnät. Vill du veta mer om det är du välkommen att kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?