Små avlopp

Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? På den här sidan kan du läsa om hur du går till väga för att ansöka om det och hur du underhåller din anläggning.

Små avlopp kräver tillstånd från miljöenheten. Det gäller både permanentbostäder och fritidshus, vattentoaletter och torrtoaletter. Vilken lösning som blir bäst för dig och din fastighet beror på vad det är för markförhållanden, hur många ni bor i hushållet och hur ofta ni är där.

Så här går du tillväga

 1. Kontakta en entreprenör för att se över vilka lösningar som passa din fastighet.
 2. Entreprenören ska gräva en provgrop som är 2,5 meter djup. Detta krävs för infiltration eller markbädd men inte för minireningsverk. Gräv gropen i nära anslutning till tänkt placering av avlopp men ej exakt där den ska vara.
 3. Kontakta oss på miljöenheten. Vi bokar en tid och kommer ut och tittar på provgropen. Entreprenören ska vara med. Vi tittar på jordart, avstånd till grundvattnet och dricksvattentäkter. Avståndet till drickvattentäkter skall vara 30-50 meter.
 4. Ansökan görs med fördel via e-tjänsten. Tillståndet får du inom sex veckor. De villkor som står i tillståndet ska följas. Först när du har fått tillståndet kan du börja gräva.
 5. Under tiden anläggningen görs ska du dokumetera arbetet med foton. När den är klar ska en entreprenörsrapport fyllas i. Allt ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden senast en månad efter färdigt arbete. En avgift på 7 128 kronor (år 2024) tas ut för tillståndet.

Det finns många olika lösningar för små avlopp vilket entreprenörerna är kunniga inom. Du kan även kontakta miljöenheten för information och råd.

Vad ska du bifoga till din ansökan?

Det finns några saker som är viktiga att bifoga till ansökan så du inte behöver komplettera. Gör gärna ansökan ihop med din entreprenör som har mycket kunskap.

 • Vilken anläggning du ska ha. Det vanligaste här är markbädd om du har lerig jord, infiltration om du har sand, minireningsverk.
 • Situationsplan, där du ritar ut slamaskiljare, vattenbrunnar, avloppsanläggning och dess delar, efterföljande rening. Observera, att det är viktigt att avstånden mellan de olika delarna ritas ut.
 • Beskrivning av bäddens olika lager/ uppbyggnad och kornstorlekar.
 • Produktblad/beskrivning på slamavskiljare och anläggning.

Dessa delar är avgörande för att vi ska kunna påbörja handläggningen.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är helt enkelt en karta över din tomt. Den kan du få av oss alternativt skriva ut på lantmäteriet.

Några tips på hur du sköter din avloppsanläggning

Genom att vara rädd om din anläggning kan du förlänga livslängden på den. Här är några tips som hjälper till att bevara din avloppsanläggning i bra skick.

 • Anläggningen behöver syre. Det får den genom att du har luftningsrör.
 • Häll inga lösningsmedel, olja, klorin eller lacknafta i avloppet, då dör bakterierna.
 • Läkemedelsrester ska lämnas in till apoteket och inte ner i avloppet.
 • Dosera tvätt- och diskmedel rätt. Undvik de som innehåller fosfater.
 • Koppla endast in avloppsvatten till din anläggning. Överbelastning förkortar livslängden.
 • Badtunna, badpool eller liknande ska du låta bli att ansluta till ditt avlopp. Töm istället badtunnan eller poolen under en längre tid, till exempel via en slang ut på din gräsmatta.

Provtagning

Om du vill provta din anläggning så ska du kontakta ett företag som utför såna analyser. Det är lätt att hitta dessa genom att du söker efter detta på internet. Även vi på miljöenheten kan förelägga dig om provtagning. Detta för att följa upp att din anläggning renar som det ska.

Annan toalett än vattentoalett

Ska du installera annan toalett än vattentoalett? Då behöver du anmäla det till miljöenheten.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?