Livsmedelskontroll

Här hittar du information om vad som ingår i en livsmedelskontroll och vem som ansvarar för vad.

När en inspektör besöker en verksamhet för livsmedelskontroll är det främst genom ett oanmält besök. Livsmedelsinspektören väljer ut någon eller några kontrollpunkter inför varje kontrolltillfälle.

Vanliga områden att kontrollera

 • Att lokaler och utrustning är hela och rena
 • Personlig hygien
 • Temperaturer i kylar, frysar och varmhållning
 • Allergihantering
 • Spårbarhet av livsmedel
 • Administrativa krav (till exempel att livsmedelsverksamheten är registrerad hos kommunen med korrekt organisationsnummer)
 • Märkning av livsmedelsprodukter
 • Golvförvaring

Vill du läsa mer om samtliga områden som kan kontrolleras hittar du det på Livsmedelsverkets hemsida.

Lagstiftningsområden för livsmedelskontroll Länk till annan webbplats.

Ansvarsområden

Kommunens ansvar

 • Att göra offentliga kontroller inom kommunens livsmedelsverksamheter.
 • Att rådge och svara på frågor.
 • Att ta emot synpunkter och klagomål.

Länsstyrelsens ansvar

 • Att kontrollera djurskyddet, foder samt primärproduktionen*.

* Primärproduktion är all odling, uppfödning, fiske, jakt och insamling som sker av djur och vegetabilier innan livsmedlen bereds eller bearbetas på något sätt.

Livsmedelsverkets ansvar

 • Att samordna och leda livsmedelskontrollen i Sverige.
 • Att kontrollera och godkänna animalieanläggningar som till exempel fiskeindustrier och slakt.
 • Att utforma nationella regler kring till exempel märkning av livsmedel och avgifter inom livsmedelskontrollen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?