Stöd till familjen

 • Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

  Vill du hjälpa ett barn, en ung människa eller en familj? Då kan du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi söker vuxna som lever trygga och stabila liv med tid och vilja att ta sig an ett viktigt uppdrag.

 • Familjehuset Ängen

  Här finns öppen förskola, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och familjeteam. Familjehuset drivs med Västra Götalandsregionen.

 • Familjerådgivning

  Du som är vuxen och har problem i relationen med din partner eller problem inom familjen, kan vända dig till familjerådgivningen. På familjerådgivningen arbetar vi med rådgivning, samtalsstöd och bearbetning vid relationskriser i par och familjer.

 • Familjerätten

  Här får du svar på frågor om adoption och fastställande av faderskap samt information om stöd vid vårdnadstvister och skilsmässa/separation.

 • Stöd och utbildning till föräldrar

  Här hittar du information om stöd och utbildningar du som förälder eller vårdnadshavare kan få.