Ekonomiskt stöd

 • Bostadstillägg för pensionärer

  På den här sidan hittar du information om bostadstillägg för dig som har låg pension.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Vill du ha hjälp att planera din ekonomi eller få råd om hur du ska hantera dina skulder? Här får du reda på hur du tar kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

 • Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd

  Här kan du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv få reda på hur du ansöker om ekonomiskt stöd.

 • God man, förvaltare och förmyndare

  På den här sidan hittar du information om vad en god man och förvaltare gör och vem som har rätt till det.

 • Stipendier och fonder

  Här får du information om kommunens fonder och stiftelser som vänder sig till behövande, äldre och personer med vissa sjukdomar. Du får också reda på hur du gör för att ansöka om pengar.