Familjehuset Ängen

 • Barnavårdscentral

  Till Vara barnavårdscentral kan du komma med ditt barn för att väga, mäta och få hälsorådgivning under småbarnsåren.

 • Barnmorskemottagning

  Här kan du få rådgivning kring preventivmedel, stöd och vård under och efter graviditet samt ta det viktiga cellprovet.

 • Ungdomsmottagning

  Till Ungdomsmottagningen kan du som är upp till 24 år vända dig för att skaffa preventivmedel eller få råd och stöd kring, relationer, sex, psykisk ohälsa eller något annat som rör kroppen.

 • Vara familjeteam

  Här finns mer information om vad Vara familjeteam erbjuder, vad familjebehandling är och vart du vänder dig för att få stöd.

 • Öppna förskolan Gläntan

  Här hittar du information om öppna förskolans verksamhet och öppettider.

 • Om oss

  Familjehuset Ängen har samlat verksamheter inom kommun och region under ett och samma tak för dig som är förälder, barn eller ungdom.