Äldreomsorg

 • Äldreboenden

  Här hittar du mer information om våra äldreboenden. Du får också information om hur du ansöker om plats på något av dem.

 • Hjälp i hemmet

  Läs om bland annat hemtjänst, bostadsanpassning, trygghetslarm, digital tillsyn och avlösning i hemmet.

 • Träffpunkter

  En träffpunkt är en plats för gemenskap och aktivitet för dig som senior. Här får du information om våra träffpunkter.

 • Biståndsbedömning, äldreomsorg

  På den här sidan finns information om hur biståndsbedömningen för dig som är över 65 år och behöver stöd och hjälp i vardagen. Det finns också samlad information biståndsbedömda insatser du kan ansöka om.

 • Avgifter äldreomsorg

  På den här sidan hittar du information om avgifter för äldreomsorgen och hur de beräknas. Här kan du också ansöka om att betala via autogiro.

 • Dagverksamhet äldreomsorg

  Dagverksamhet vänder sig till dig som har kognitiv svikt eller fysisk funktionsnedsättning. Här kan skicka in ansökan och läsa mer om hur dagverksamhet fungerar.

 • Färdtjänst

  På denna sida kan du ansöka om färdtjänst, läsa mer om hur färdtjänst fungerar och vem som har rätt till färdtjänst.

 • Trygghetsplatser

  Här kan du hitta mer information om våra trygghetsplatser.

 • Vara korttid

  Här får du information om verksamheten på vårt nybyggda korttidsboende och om hur du ansöker om en plats.