Socialt stöd och trygghet

 • Anhörigstöd

  Anhörigstöd finns för dig som stöttar en närstående. Här hittar du information om det anhörigstöd du kan få.

 • Beroende och missbruk

  Här kan du läsa mer om beroende och missbruk och ansöka om vård och behandling.

 • Kontakt för akut hjälp

  Här hittar du telefonnummer till socialtjänst och socialjour.

 • Orosanmälan

  Här hittar du information om hur du gör en orosanmälan för barn eller vuxna till socialtjänsten.

 • Personligt ombud

  Här hittar du information om hur du ansöker om personligt ombud samt kan läsa mer om vad det innebär att få stöd av personligt ombud.

 • Vuxna på stan

  Här kan du läsa om nattvandring och lämna en intresseanmälan för att själv delta.

 • Våld i nära relationer

  Här finns information om var du kan få stöd och hjälp om du upplever våld i en nära relation. Du hittar också information om olika slags våld i relationer.