Djurhållning inom detaljplan

Bor du i en tätort och funderar på att skaffa dig exempelvis hönor? På den här sidan får du information om vilka djur du behöver söka tillstånd för och du söker även tillståndet här.

Ska du ha djur inom ett område som är detaljplanelagt eller tätbebyggt behöver du ansöka om tillstånd från miljöenheten. Det behövs för att miljöenheten ska kunna bedöma om det finns risk för att djuren kan bli störande eller en hälsorisk för grannar och omgivning.

Djur som kräver tillstånd

Det krävs tillstånd för att inom område med detaljplan ha:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Ansök om tillstånd i vår e-tjänst.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?