Skadade eller sjuka djur

Här får du information om vad du ska göra om du märker att djur behandlas illa eller om du hittar skadade eller sjuka vilda djur.

Hur anmäler jag djur som missköts?

Om du vet att djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen som har ansvaret för tillsyn. Även tillstånd enligt djurskyddslagen söks hos dem.

Vad gör jag om jag ser ett skadat eller sjukt djur?

Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat eller sjukt så kontaktar du polisen på telefonnummer 114 14.

Tänk på att du inte får ta hand om skadade djur själv. Det är bara personer eller föreningar som har Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur. Däremot är det viktigt att du rapporterar in fynd av sjuka eller döda vilda djur till Sveriges veterinärmedicinska anstalt speciellt om du hittar flera samtidigt.

Viltolyckor Länk till annan webbplats.

Hur anmäler jag ett upphittat djur?

Om du tar hand om ett bortsprunget djur är du skyldig att kontakta polisen. Det är alltid polisen som avgör om ett djur är hittegods.

Angående fynd av afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Sedan den 25 augusti 2023 har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Prover från ytterligare ett vildsvin är på väg in till SVA. Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. Mer information kommer att tillhandahållas fortlöpande.
Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland, uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?