Hantering av döda djur

Vanligtvis får du inte gräva ner djur på din tomt. Undantag görs för de flesta mindre sällskapsdjur och häst i vissa fall. Här kan du läsa vad du ska tänka på.

Begrava små sällskapsdjur på din tomt

Vill du begrava små sällskapsdjur på din tomt gäller det här:

 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
 • Om du har egen vattentäkt så ska kroppen grävas ner minst 100 meter från vattentäkten.
 • Du som fastighetsägare är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Begrava din häst

Idag behöver du inte något tillstånd för att begrava en död häst men nedgrävningen ska göras så att riskerna minimeras. Det är viktigt att du tar hand om det döda djuret så fort som möjligt. Du är välkommen att kontakta miljöenheten för att få råd.

Har du fler än två djur eller om du är osäker på platsen kan du kontakta kommunen för att diskutera lämplig plats. En avgift tas ut för besöket enligt fasställd taxa.

Vill du gräva ner en häst gäller det här:

 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Till närmaste bostad och brunn ska avståndet vara minst 200 meter.
 • Till sjöar, vattendrag och dräneringar ska avståndet vara minst 30 meter.
 • Hästkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Det måste finnas minst 1 meter löst jordlager mellan hästkropp och berggrund.
 • Från botten av graven till grundvattenyta ska det vara minst 1 meter.
 • Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Till en stor häst behövs 2-3 m i bredd och 2,5-3 m djup.
 • Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen börjar. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött.
 • Samma plats får inte användas för nedgrävning av häst inom tre år.

Häst som dött av allvarlig smittsam sjukdom

Du får inte gräva ner en häst som har avlivats eller dött på grund av någon allvarlig smittsam sjukdom. Om du misstänker en allvarlig smittsam sjukdom är du skyldig att kontakta veterinär.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?