Störande fåglar

Periodvis under året kan vissa fåglar vara störande. Här får du tips på saker du kan göra själv för att minimera störningarna och förklaring på varför vi inte skjuter av fåglar.

Vad har jag för ansvar som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ansvarar för att förebygga störningar från fåglar som häckar intill fastigheten. Det bästa sättet är att arbeta förebyggande och göra platsen så oattraktiv som möjligt. Då väljer fåglarna att bygga bon någon annanstans.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra

  • Var noga med avfallshanteringen. Fåglarna söker sig till ställen där mat finns lättillgängligt. Ställ inte ut sopor öppet och ha stängda sopkärl så fåglarna inte kommer åt.
  • Minska tillgången till bomaterial. Håll rent från kvistar och dylikt. Råkor kan börja leta bomaterial redan i februari så städa i trädgården under hösten.
  • Sätt ut rovdjursatrapper. Det finns olika typer av rovdjursatrapper att köpa i handeln, exemepelvis i form av större rovfåglar, rävar eller ormar. Dessa kan ha god avskräckande effekt men behöver flyttas runt med jämna mellanrum så inte fåglarna vänjer sig.
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga. Nät och linor kan spännas över tak, roterande, störande skyltar kan hängas upp, reflexer, spikmattor och klibbiga material kan läggas ut där fåglarna gärna sitter. Syftet ska inte vara att skada fåglarna utan bara få dem att inte trivas. Det får inte heller bli en säkerhetsfråga för de som behöver nyttja platsen, exempelvis sotaren. Anordning ska vara lätt att montera ned. Skadedjursfirmor kan hjälpa dig att installera och ta fram lämpliga lösningar.
  • Ta bort gamla bon och så fort du ser att fåglarna kommit igång med att bygga. Man kan behöva rensa bort bon flera gånger då fåglarna gärna bygger nya. Bon ska rivas innan själva äggläggningen i maj. Nedrivning av bon med ägg och ungar i får inte göras under tidsperioden när fåglarna är fredade om det inte finns skäl för skyddsjakt.
  • Matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset bör undvikas då maten även lockar kråkfåglar till fastigheten.
  • Samarbeta med fastigheter nära dig för att undvika att problemet flyttas över till grannen.

Varför sker ingen avskjutning i Vara?

Avskjutning av kråkfåglar ses inte som en hållbar lösning då problemet endast försvinner för stunden. Med avskjutning finns risk för motsatt effekt eftersom man öppnar upp ett revirområde för nya och flera kråkor om platsen fortfarande är lockande för dem.

Utsatta områden

Borttagning av ägg sker vid vissa utsatta områden där det finns en extra störningsrisk exempelvis vid utomhusbad, äldreboenden, grundskolor och förskolor.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?