Ditt ansvar som fastighetsägare

Här kan du som fastighetsägare läsa om egenkontroll. Du får också förslag på vad egenkontrollen kan innehålla.

Egenkontroll av din verksamhet

Som fastighetsägare ansvarar du för att dina hyresgäster och andra människor inte utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter i din fastighet som kan påverka hälsan. Du ska även se till att miljön inte tar skada av till exempel de produkter och kemikalier som du använder.

Detta ska du säkerställa genom egenkontroll, som du enligt lag är tvungen att utföra.

Vanliga problem i inomhusmiljön

De vanligaste orsakerna till ohälsa är att det blir fukt- och mögelskador och att ventilationen inte fungerar som den ska.

Förslag på innehåll i egenkontrollen

 • Fukt och mögel
 • Ventilation
 • Radon
 • Inomhustemperatur
 • Vattentemperatur
 • Avfallshantering
 • Buller

Förslag på arbetsordning

 • Fördela ansvaret på flera.
 • Gör kontrollerna regelbundet för att upptäcka problem eller avvikelser.
 • Hantera klagomål och felanmälan direkt.
 • Meddela berörda vid klagomål om hur du hanterade problemet.
 • Se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid.
 • Kontrollera att åtgärderna har fungerat.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?