Temperatur, luftfuktighet och drag

Här kan du läsa om hur du som är hyresgäst gör för att lämna klagomål om temperatur, luftfuktighet och drag i din bostad.

Hyr du en bostad så är det fastighetsägaren som är skyldig att se till att du har bra inomhusmiljö, det vill säga inget drag, bra luft och rimlig inomhustemperatur. Folkhälsomyndigheten bestämmer riktvärdena för detta.

Prata med fastighetsägaren

Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten. Skriv gärna ner om det är några särskilda tider på dygnet som är särskilt besvärliga. Det gör det lättare för fastighetsägaren att lokalisera det som utgör problemet. Fastighetsägaren ska undersöka detta och om det behövs, åtgärda problemet.

Kontakta miljöenheten om du inte får hjälp

Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta miljöenheten och lämna ett klagomål.

Det är bra om du under några veckor antecknat temperatur eller beskrivit vad du upplever som obehagligt, då har vi ett bättre underlag och kan hantera ditt klagomål snabbare.

Vi kan efter din anmälan och eventuell inspektion uppmana fastighetsägaren att mäta till exempel temperatur eller drag samt att åtgärda eventuella problem.

Du kan även kontakta hyresgästföreningen för att få stöd gentemot fastighetsägaren.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?