Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka på allmänna plaster utomhus. Här kan du läsa om kommunens uppdrag och lämna klagomål.

Lagen innebär att det är förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser.

Här är det rökförbud:

  • områden utomhus som används av den som reser med kollektivtrafik, som busshållplatser, perronger och taxizoner
  • uteserveringar
  • entréer till rökfria lokaler som mataffärer och vårdboenden
  • inhägnade platser för idrottsutövning

Rökförbudet gäller:

  • cigaretter
  • elektroniska cigaretter
  • örtprodukter för rökning
  • vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak

Tillsyn av rökfria miljöer

Kommunen ansvarar för att utföra tillsyn av rökfria miljöer. Syftet med tillsynen är att personer som besväras av rökning ska kunna vistas i de rökfria miljöerna utan att utsättas för rök. Vi kan kräva åtgärder av den ansvariga om lagen inte följs. Till kraven på åtgärder kan ägaren få betala vite, en avgift som du måste betala om du inte genomför åtgärderna.

Krav på skyltning

Du som äger eller hyr en lokal ansvarar dessutom för att tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Information och vägledning

Det är den som äger en lokal eller disponerar ett utrymme som är ansvarig för att rökförbudet följs.

Kommunen ansvarar för att informera och vägleda verksamheter vars platser berörs av lagen. Kontakta miljöenheten om du vill ha stöttning.

Lämna klagomål

Kontakta oss via kontaktcenter om du vill lämna klagomål på en rökfri miljö som inte lever upp till kraven.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?