För partier - valsedlar

Här finns information om valsedlar och hur samdistributionen av valsedlarna till röstnings- och vallokalerna fungerar.

Valsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta finns det valsedlar. Alla anmälda partier har rätt att få sina valsedlar utlagda i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Detta gäller bara om partierna har begärt att få sina valsedlar utlagda. Partivalsedlar finns utlagda för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än 1 % av rösterna i hela landet. Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel.

I första hand röstar du på ett parti. Om du vill kan du dessutom personrösta på en kandidat som du helst vill ska bli vald. Personröstning görs genom att sätta kryss i rutan framför kandidatens namn. Det går bara att personrösta på en kandidat. Det går inte att påverka ordningen mellan kandidaterna genom att stryka kandidatnamn.

Samdistribution av valsedlar till förtidsröstning- och vallokaler

Alla partier som senast 30 dagar innan valdagen är anmälda till Valmyndigheten för att delta i valet har rätt att få sina valsedlar utlagda i röstnings- och vallokalerna.

I Vara kommun har valnämnden beslutat om samdistribution av valsedlar (Valnämnden 29 mars 2022 § 11). Alla anmälda partier som kommunen inte sedan tidigare är skyldiga att lägga ut valsedlar åt, kan anmäla till kommunens valkansli att de vill ha hjälp med att få sina valsedlar distribuerade till röstmottagningsställena. Partier som önskar utläggning av valsedlar ska lämna sina valsedlar till kommunen senast onsdagen innan förtidsröstningen startar eller senast onsdagen innan valdagen för att valsedlarna ska samdistribueras till röstnings- respektive vallokalerna av valkansliet.

Partier som inte anmäler att de önskar att valsedlarna samdistribueras av valkansliget kan själva lämna valsedlarna vid vallokalerna. Det är röstmottagarna i vallokalerna som efter att ha kontrollerat att partiet är anmält för att delta i valet lägger ut valsedlarna i valsedelsstället.

Leverans av valsedlar

Valkansliet har som önskemål att partierna levererar så många valsedlar som ni tror att det behövs utifrån antalet röstberättigade i valdistrikten. Valsedlarna levereras med fördel förpackade i buntar per valdistrikt och förtidsröstning (totalt tio buntar).

Vi kommer inte att höra av oss om valsedlar saknas men om frågan ställs så svarar vi naturligtvis så att ni har möjlighet att leverera ytterligare valsedlar.

Antal röstberättigade per valdistrikt

Valdistrikt i Vara kommun

Röstberättigade i valdistriktet

Vara Östra

1 467

Vara Västra

1 352

Vara Centrum

1 141

Levene

1 370

Arentorp

1 317

Vedum

1 585

Larv

1 033

Skarstad

1 311

Kvänum

1 613

Totalt antal röstberättigade

12 189

Valkansliets hantering av valsedlar

För att säkerställa att alla partiers valsedlar läggs ut i röstnings- och vallokaler ska nedan rutin följas. Rutinen är också ett sätt för kommunen att kunna styrka att valsedlarna har mottagits, att de ingår i samdistributionen och att denna information har mottagits av de partier som har anmält att de
vill att valsedlarna ska samdistribueras.

 • Vid telefon- eller mailkontakt med partier som önskar samdistribution ska följande information om hanteringen förmedlas:
  1. Att det finns ett senaste datum för inlämning av valsedlarna för att de ska ingå i samdistributionen. Sista dagen är onsdagen innan förtidsröstningen startar eller senast onsdagen innan valdagen för att valsedlarna ska samdistribueras till röstningsrespektive vallokalerna av valkansliet.
  2. Partier som önskar vara med i samdistributionen ska ha anmält intresse för inlämning senast 30 april 2024 även om leveranserna med fördel sker efter denna datum.
  3. Att partier som har anmält samdistribution kommer att få en kvittens på att valsedlarna har anlänt och att de kommer att distribueras.
  4. Partiet kommer att uppmanas att det återkopplar att partiet har tagit emot meddelandet från kommunen.
   Informationen kan med fördel lämnas via e-post även efter ett telefonsamtal för att informationen ska komma fram i sin helhet.
 • När valsedlarna anländer till valkansliet ska leveransen kontrolleras och läggas i lådorna med valsedlar som ska distribueras till röstnings-och/ eller vallokal. På varje låda ska en förteckning över alla olika valsedlar finnas och på denna ska alla anmälda partier som begärt samdistribution namnges. När detta är klart ska valkansliet skicka ut ett meddelande om att valsedlarna har mottagits och att de kommer att ingå i samdistributionen.
 • Partierna skickar in eller hör av sig för att meddela att de har mottagit bekräftelsen. Bekräftelsen sparas.
 • På valdag eller vid förtidsröstning ingår partiets valsedlar i samdistributionen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?