Samarbeten regionalt och internationellt

På denna sida finns information om kommunens regionala och internationella samarbeten. Här kan du också läsa mer om vilka samarbeten kommunen ingår i.

Vara kommun samarbetar på regional nivå genom att ingå i kommunalförbund eller genom samverkansöverenskommelser mellan två eller flera kommuner. Genom att ingå i ett kommunalförbund lämnar kommunen över hanteringen av specificerade kommunala frågor och ärenden till ett visst kommunalförbund.

Kommunala samarbeten

Det finns en möjlighet för flera kommuner att samarbeta genom att tillsammans i ett kommunalförbund och överlåta ansvaret för en verksamhet till det. Kommunalförbund och dess beslutsmandat regleras av en förbundsordning som de olika medlemskommunerna har beslutat om.

Vara kommun ingår bland annat i följande kommunalförbund:

Tolkförmedling Väst

I Tolkförmedlingen Väst ingår Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och ytterligare 38 kommuner i Västra Götalands län. Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk.

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Skaraborgs kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund utgör en plattform för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet har ett ansvar att särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt- och utveckling
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

Skaraborgs kommunalförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbundet Skaraborg

Samordningsförbundet Skaraborg har i uppgift att finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att öka deltagarnas aktivitets- och arbetsförmåga samt att stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Samordningsförbundet Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göliska IT

Göliska IT ansvarar för kommunens IT-drift. I förbundet ingår kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner.

GöliskaIT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag är att i medlemskommunerna bedriva operativ räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.

Räddningstjänsten Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall & Återvinning Skaraborg

Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

Avfall & Återvinning Skaraborg (tidigare AÖS) bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 2014. Gullspång och Mariestad anslöt sig 2016.

De senaste medlemmarna är Essunga, Grästorp, Götene och Vara som anslöt sig den 1 januari 2022.

Avfall & Återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationella samarbeten

Vara kommun samverkar även internationellt.

Vänortssamarbeten

Vara kommun samarbetar med fem olika vänorter:

  • Catarroja, Spanien
  • Mäntsälä, Finland
  • Märjamaa, Estland
  • Kadan, Tjeckien
  • Vestby, Norge

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?