Kommunens mål

  • Övergripande mål

    Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål. Här kan du läsa om dem.

  • Nämndernas mål

    Här kan du läsa om nämdernas mål som tillsammans ska göra att kommunen uppnår de övergripande målen.

  • Miljöstrategi

    Hur ser Vara kommuns långsiktiga fokusområden och övergripande förhållningssätt till miljöarbetet ut? Det kan du läsa mer om på denna sida.