Avgifter funktionsnedsättning

Här hittar du information om vilka avgifter som gäller inom funktionshinderområdet under 2023.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Du som har enstaka biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen eller insatser av tillfällig karaktär betalar avgift för dessa.

Ansök om autogiro eller e-faktura

Det går bra att betala din avgift med autogiro eller med e-faktura. Använd e-tjänsten för att ansöka om att betala med autogiro. Om du vill ha ansökan hemskickad till dig kontakta avgiftshandläggare via kontaktcenter.

För att betala med E-faktura kontaktar du din bank.

Avgifter

Avgifter, år 2023

Trygghetslarm

309 kr per månad

Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)

309 kr per månad

Korttidsvistelse LSS

118 kr per dygn

Mat inom korttidstillsyn inom LSS

 • Mellanmål
 • Frukost
 • Lunch
 • Kvällsmat

Pris per portion

 • 19 kronor
 • 23 kronor
 • 53 kronor
 • 23 kronor

Gruppbostad, bostad med särskild service mat

2 340 kr per månad

Mat inom gruppbostad, bostad med särskild service

 • Mellanmål
 • Frukost
 • Lunch
 • Kvällsmat

Pris per portion

 • 6 kr
 • 13 kronor
 • 35 kronor
 • 18 kronor

Så meddelar vi kostnaderna

Du får ett skriftligt beslut om vilka avgifterna vi tänker ta ut. I beslutet kan du se omsorgsavgiftens storlek och övriga uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Avgifterna debiteras en månad i efterskott.

Du kan överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet du får.

Det har ska vara med i överklagan:

 • Vem som är beslutsfattare
 • Datum för beslutet
 • Vilket beslut det gäller
 • Varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
 • Bifoga gärna handlingar som du tycker stödjer din uppfattning om vad du anser är felaktigt i beslutet.
 • Underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar den till:

Vara kommun
Socialtjänsten
Ekonomiavdelningen
534 81 Vara

Återkrav

Om du eller ditt ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att du fått en för låg omsorgsavgift, har kommunen rätt att ställa krav på betalning av mellanskillnaden. Om vi tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet ska återbetalas.

Det är viktigt att du skickar in en inkomstförfrågan för att avgiften ska beräknas rätt. Om du inte skickar in den eller om du inte vill lämna in begärda uppgifter kommer vi att ta ut en avgift enligt avgiftstaket för maxtaxan. Vi tar ut en avgift utan någon prövning mot avgiftsutrymmet eller förbehållsbeloppet.

Avgiftstaket för maxtaxan i 2023 års prisnivå är 2 359 kr per månad.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?