Korttidsverksamhet för barn och ungdomar

Här hittar du information och ansöker om korttidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vår korttidsverksamhet ger dig som har en funktionsnedsättning möjighet att byta miljö för en stund. Här får du chans att utvecklas i en miljö som liknar ditt hem, samtidigt som dina föräldrar och anhöriga får avlastning.

Ansök om korttidsvistelse eller korttidstillsyn

Kortidssvistelse och korttidstillsyn är en biståndsbedömda insatser och söks genom kommunens biståndsenhet.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta LSS-handläggare via kommunens kontaktcenter.

Läs mer om biståndsbedömning

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du under en kortare eller längre period tillfälligt bor utanför ditt eget hem. Korttidsvistelse kan se olika ut. Du kan till exempel bo tillfälligt på ett av kommunens korttidshem eller hos en stödfamilj.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Det är tillgängligt före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar.

Kompassen

Kompassen ligger i Vara tätort och är ett korttidsboende för barn och ungdomar. På Kompassen bor du i en miljö som liknar ditt hem och som är anpassad för just dig. Vi jobbar strukturerat och använder oss av olika scheman och hjälpmedel som passar dina behov.

Det finns kök, olika aktivitetsrum och gemensamma ytor för bland annat lek och sysselsättning.

Kontakt

Sofia Palcic
Enhetschef
Telefon: 0512-313 25

Besöksadress

Smedjegatan 33
534 32 Vara

Visaren

Visaren är ett korttidsboende med inriktning träningsboende. Det innebär att du får träna på att utför och delta i vardagsnära sysslor anpassat efter dina behov och din förmåga. Här kan du träna och utveckla din självständighet på vägen mot vuxenlivet.

Boendet har hemlika förhållanden. Du kan bo på Visaren regelbundet eller när du har akuta behov.

Kontakt

Malin Sedig
Enhetschef
Telefon: 0512-318 30

Besöksadress

Badhusgatan 21
534 32 Vara

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?