Nyanländ i Vara kommun

Här hittar du information om service och stöd kring integration som du som nyanländ kan få i Vara kommun.

På enheten Arbete, sysselsättning och integration arbetar våra integrationssamordnare. Integrationssamordnarna arbetar i första hand med att underlätta för nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige att få en bra start i Vara kommun och bli delaktiga i det svenska samhället.

Våra insatser fokuserar på att visa hur det svenska samhället fungerar. Det gör vi genom att exempelvis svara på frågor om skola, sjukvård, Migrationsverket eller hur du kan lära dig svenska. När det behövs erbjuds service och socialt stöd.

Vi erbjuder också information om invandring och flyktingfrågor.

Det finns många aktörer förutom kommunen som arbetar med invandring och integration. Har du frågor är du välkommen att kontakta våra integrationssamordnare via vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?