Vårdnad, boende och umgänge

Läs om hur du som förälder kan få hjälp att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge med ert barn. Ni kan också få samtalsstöd och juridisk hjälp om ni inte kommer överens.

Skriva avtal

Separerade föräldrar kan få hjälp av socialtjänsten att skriva en överenskommelse om ert barns vårdnad, boende och umgänge.

Om ni är överens i frågorna kan ni vända er till familjerätten i Lidköping för att få hjälp med att skriva ett avtal. Om avtalet bedöms vara till barnets bästa godkänns det av socialnämnden, vilket innebär att avtalet får samma juridiska status som en dom från domstol.

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna även om ni inte lever tillsammans.

Samarbetssamtal

Om ni har svårt att komma överens om hur umgänget ska utformas kan ni få stöd av så kallade samarbetssamtal.

Syftet med samtalen är att förebygga, underlätta och förbättra allt som har med föräldraansvar att göra.

Samtalen är kostnadsfria och omfattas av sekretess. Vi samarbetar med Lidköping kommuns familjerätt och det är med dem samtalen sker.

Du ansöker om att få komma på samtal genom en e-tjänst.

Hjälp av tingsrätten

Om ni inte kommer överens om en lösning med hjälp av kommunens familjerätt, kan du som förälder kontakta tingsrätten och begära att få umgänget fastställt i dom. Tingsrätten kan begära att socialtjänsten ska genomföra en umgängesutredning.

Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Sveriges domstolar om vårdnadstvist i tingsrätten Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?