Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd

Här kan du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv få reda på hur du ansöker om ekonomiskt stöd.

Vem som helst kan drabbas av ekonomiska problem och behöva hjälp med sin ekonomi eller försörjning under en kortare eller längre tid, exempelvis om du blir arbetslös eller sjuk.

Försörjningsstöd finns för att ge dig tillfällig hjälp, när du saknar inkomst eller dina inkomster inte räcker till det nödvändigaste så som mat, boende, el och uppvärmning, hemförsäkring, fackförenings- och/eller a-kasseavgift, telefon, kläder, sjukvård och mediciner, samt arbetsresor. Målet är att du ska kunna försörja dig själv så snart som möjligt.

Ansökan

Vänd dig till kontaktcenter om du har behov av att ansöka om ekonomiskt försörjningsstöd. Du kommer få svara på ett antal frågor och därefter kommer du att få kontakt med en socialsekreterare.

Vem har rätt till stöd?

Du måste vara över 18 år, vistas i och/eller bo i kommunen. Hela hushållets inkomster och tillgångar påverkar hur mycket stöd du kan få. Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig. Som förälder är du skyldig att försörja ditt barn så länge barnet studerar, som längst till och med 21 år.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du även uppfylla detta:

 • Sälja andra tillgångar, exempevis fordon, fastigheter, fonder, obligationer eller aktier, smycken och konstverk med mera, för att använda dessa pengar till din försörjning.
 • Om du är arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Du behöver kunna uppvisa vilka jobb du sökt senaste tiden.
 • Du måste ansöka om de bidrag du har rätt till via exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket eller arbetslöshetersättning via ALFA eller A-kassa.

Med hjälp av socialstyrelsens provberäkning kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Provberäkning - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om försörjningsstöd

Vilka utgifter är godkända att ha när jag får försörjningsstöd?

Regeringen har bestämt vilka utgifter du kan få hjälp till med ekonomiskt bistånd. Det betyder att vissa av dina utgifter kanske inte kan godkännas. Det finns också regler för hur hög summan på kostnaden som godkänns får vara.

Om du är aktivt arbetssökande gäller dessa regler:

 • Om du kan arbeta men inte har något arbete behöver du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och följa deras planering. Du ska bland annat söka jobb och aktivitetsrapportera. Du hittar mer information om detta på Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans hemsidor.
 • Du får inte tacka nej till erbjudet jobb.
 • Om du arbetar deltid ska du vara aktivt arbetssökande på resterande tid upp till heltid.

Om du har en sjukdom eller eller en funktionsnedsättning:

 • Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning ska du ha ett aktuellt läkarintyg med en bedömning av din arbetsförmåga.
 • Om du tidigare har arbetat ska du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.
 • Om din arbetsförmåga är nedsatt för längre tid än ett år ska du ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning hos försäkringskassan.
 • Om du har en delvis nedsatt arbetsförmåga ska du vara aktivt arbetssökande på resterande tid upp till heltid.
 • Du får inte tacka nej till erbjudet jobb som är anpassat till din arbetsförmåga.

Vad händer när jag ansöker första gången?

Om det är första gången du ansöker kontaktar du vårt kontaktcenter på telefon 0512-310 00 och ber att få prata med en socialsekreterare för ekonomiskt bistånd. Du får några korta kontrollfrågor och kopplas sedan vidare.

Efter samtalet skickas ansökningsblankett och information hem till dig med posten. Du kommer att behöva lämna eller skicka in din ansökan tillsammans med kopior på de dokument som socialsekreteraren frågar efter, innan du får en tid för nybesök.

Nybesök:

Socialsekreteraren utreder dina behov och din rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, bland annat genom att kontrollera att du uppfyller villkoren och att du har lämnat sanningsenliga uppgifter. Socialsekreteraren utreder också om du behöver delta i en sysselsättning för att ha rätt till försörjningsstöd. I så fall kommer en arbetsmarknadskonsulent att vara med vid nybesöket.

Vid nybesöket pratar ni om din ekonomiska och sociala situation, samt dina tankar kring vad du behöver göra för att kunna försörja dig själv i framtiden.

Efter besöket:

När din ansökan är komplett kommer socialsekreteraren att ta ett beslut. Om din ansökan beviljas kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto, eller på annat sätt om ni till exempel har kommit överens om att vissa räkningar betalas direkt till det bolag som ska ha pengarna.

Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet. I beslutet står hur du ska göra för att överklaga. Om du tycker att det är svårt kan du få hjälp av din socialsekreterare.

Vad gör jag om jag behöver hjälp med min försörjning en längre tid?

Beslut om försörjningsstöd gäller oftast för en månad i taget. Det innebär att du måste göra en ny ansökan för varje månad som du behöver hjälp med din försörjning. Detta kallas för återansökan. I samband med ditt nybesök får du mer information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din återansökan. Din socialsekreterare kommer att fortsätta träffa dig regelbundet, för att följa upp din situation.

Var kan jag få råd och stöd gällande min ekonomi?

För frågor kring din ekonomi, som inte gäller ekonomiskt bistånd, kan du vända dig till Budget- och skuldrådgivaren som nås via kommunens kontaktcenter.

Hur når jag min socialsekreterare?

För att vi ska kunna ge så bra service som möjligt till de som behöver vår hjälp, har vi telefontid varje helgfri vardag klockan 08.30-09.30.

Du ringer kommunens kundcenter på telefon 0512-310 00 och ber att få prata med din socialsekreterare. Om du ska lämna in handlingar, kan du göra det i Kontaktcenter, Stora Torget Vara

Du kan också besöka vår expedition i Kommunhuset, Stora Torget Vara på varje helgfri vardag mellan klockan 13-15.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?