El- och energikrisen

Vara kommun arbetar med el och energi på flera sätt. Här finns frågor och svar om vårt arbete, vad vi gör för att minska förbrukningen och tips för hur du kan spara energi- och el.

Klicka på flikarna för att få veta mer om:

 • kommunens arbete för att minska el- och energiförbrukningen.
 • kommunens ansvar för el och energi.
 • få tips på vad du som privatperson kan göra för att påverka ditt hushålls el- och energiförbrukning.
 • var du hittar mer fakta om att installera solceller.

Vilket ansvar har kommunen för el- och energiförsörjningen gentemot invånarna?

På Krisinformations hemsida kan du läsa mer om vilket ansvar samhället har i samband med strömavbrott.

Kommunen har dock i varje läge, inte bara strömavbrott, ett yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, om inte ansvaret ligger på någon annan. Det följer av 2 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Vid ett längre strömavbrott har vi som kommun skyldighet att hålla igång exempelvis äldreboenden och förskolor, se till att det går att hämta dricksvatten och öppna värmestugor. Kommunen har däremot inte ansvar för att se till att elen kommer tillbaka i elnätet, eftersom det är elnätsföretagen som har ansvar för att elen kommer tillbaka.

Krisinformation.se om samhällets ansvar vid strömavbrott Länk till annan webbplats.

Vad kan kommunen hjälpa mig med?

Den kommunala energirådgivningen har till uppgift att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. De kan ge dig råd om:

 • Energieffektivisering och förnybar energi i bostäder och lokaler.
 • Solceller och energilagring.
 • Elfordon och laddning.
 • Klimatsmarta val i vardagen.
 • Stöd och bidrag till energi- och klimatåtgärder.

Du kontaktar våra energi- och klimatrådgivare via vår e-tjänst. Just nu är det högt tryck på energi- och klimatrådgivningen. Därför kan svarstiderna vara lite längre än vanligt. Vi svarar i turordning på inkommande ärende.

Mer om kommunal energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats.

Vad gör Vara kommun för att minska el- och energiförbrukningen?

Vi ser löpande över våra fastigheter och verksamheter. För att minska påverkan till följd av stigande elpriser och risken för elbrist har vi kartlagt möjliga åtgärder för att minska kommunens elförbrukning. Vi har fokuserat särskilt på elkrävande processer inom vatten- och avloppsverksamheten men också belysning inom- och utomhus. Vi tittar också på vad vi kan göra för att förskjuta vår energianvändning från kritiska timmar till mindre energibelastade tidpunkter.

Exempel på åtgärder som kommunen ser över:

 • Att ladda kommunens elbilar under tidpunkter då det inte riskerar att bli elbrist.
 • Optimera tidsstyrningen av ventilationen i kommunens fastigheter.
 • Se över tidsstyrningen för gatubelysningen.
 • Informationsskyltarna utmed E20 är släckta från midnatt till morgonen.

Kartläggningen av elförbrukningen är också en del i ett större arbete kring att säkra reservkraft.

Jag är lantbrukare, hur stöttar kommunen mig om elförsörjningen bryts?

Som lantbrukare ska du ha en godtagbar plan för hur du ska se till att djurskyddet inte blir lidande vid elavbrott. I planen är det viktigt att du har tänkt på hur olika system för till exempel vattning, utfodring och ventilation kan påverkas om elförsörjningen bryts. Det är inte något nytt, utan har gällt sedan lång tid tillbaka.

Kommunen har inte ansvar för att se till att elen kommer tillbaka i elnätet, det är elnätsföretagen som har ansvar för att elen kommer tillbaka.

Hur förbereder sig kommunen inför en eventuell effektbrist?

För att minska risken för bortkoppling i samband med effekttoppar i samhället arbetar Vara kommun därför med Styrel. Styrel är Energimyndighetens planeringsprocess för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare när användare måste kopplas bort på grund av eleffektbrist.

Inom Styrel finns en prioriteringsklassificering som Vara kommun följer. Elanvändare som prioriteras högst har betydelse för människors liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Vara kommun har skickat in hur vi önskar att ledningarna prioriteras enligt den klassificering som finns men det garanterar inte ström vid en eventuell frånkoppling.

Energimyndigheten om styrel Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät om hur en bortkoppling av elen fungerar Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om gatubelysning och värme

Tänker ni släcka ned gatubelysningen vintertid?

Vi kommer att fortsätta att ha gatubelysningen tänd.

Kommer Vara kommun sänka värmen i sina fastigheter?

Vi planerar i nuläget att inte sänka värmen i våra fastigheter. Det beror på att absoluta merparten värms upp av fjärrvärme och fokus är att sänka elanvändningen.

Vilka är de bästa tipsen för att spara el?

Vara kommun har tillsammans med Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Lidköping en gemensam klimatrådgivning som erbjuder företag, organisationer och privatpersoner vägledning, stöd och råd för att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Du kan också hitta mer kunskap om och tips på hur du kan spara el och energi i ditt hushåll på Energimyndighetens hemsida.

Med anledning av den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa har de också lanserat kampanjen ”Varje kWh räknas” och nedanstående lista som innehåller många olika förslag på vad vi tillsammans kan göra för att minska energiförbrukningen.

Energimyndigheten om att energieffektivisera sitt hem Länk till annan webbplats.

Varje kilowattimme räknas Länk till annan webbplats.

Vad är viktigt att tänka på om jag vill installera solceller på min fastighet?

Vill du veta mer om vilken storlek på anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? På Energimyndighetens solelsportal hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Solelportalen Länk till annan webbplats.

Hur kan jag minska mitt hus värmebehov?

Läs tips och råd i Energimyndighetens husguide. Guiden presenterar vad du kan göra, i vilken ordning samt var du kan få hjälp. Den berättar också de fem åtgärder som gör störst skillnad för större delen av de svenska husen idag.

Energimyndighetens husguide Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?