Psykisk ohälsa barn och unga

Här finns information om vilken hjälp du som barn eller ungdom kan få om du mår dåligt eller behöver någon att prata med.

Det finns många anledningar, händelser eller situationer i livet som kan göra att du som barn eller ungdom mår dåligt. Vi reagerar alla olika men det finns alltid hjälp att få. En del hjälp kan du få av kommunen, exempelvis genom elevhälsan, vårt familjeteam eller socialtjänsten.

Annan hjälp finns inom hälso- och sjukvården, exempelvis ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin eller genom frivilliga stöd- och hjälporganisationer.

I flikarna har vi samlat olika ämnen och viktiga ställen som du kan kontakta för att få hjälp.

Akuta situationer

Om din situation är akut och det är fara för ditt eller någon annans liv, ska du alltid ringa 112.

Alkohol och droger

Om du som barn eller ungdom behöver hjälp och stöd kring alkohol och droger, exempelvis för att du själv använder det, kan du kontakta:

Om din förälder eller annan i din närhet har ett beroende eller missbruk

Om du som ungdom lever i en familj där någon missbrukar exempelvis alkohol och droger kan du få stöd och hjälp av Vara familjeteam. Du kan bland annat få prata med någon om hur du mår, hur det är hemma och få stöd för att hantera din oro.

För att få prata med dem, ringer du till kommunens kontaktcenter och ber om att bli kopplad till Vara familjeteam. Telefonnumret till kontaktcenter hittar du längst ned på denna sida.

Vara familjeteam

Här finns mer kunskap och stöd att få:

Drogförebyggande arbete

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Dina rättigheter

Du och alla andra barn och unga har rättigheter, till exempel att du är lika mycket värd som alla andra, att du ska få leva, växa och må bra och säga vad du tycker. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år.

Barn och ungas mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats.

Allt om dina rättigheter vid brott Länk till annan webbplats.

Din rättigheter på HVB, stödboende, särskilt ungdomshem eller familjehem

Bor du på HVB, stödboende, särskilt ungdomshem eller familjehem kan du läsa mer om dina rättigheter på stödboende eller HVB på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Frågor om identitet

RFSL

RFSL arbetar för en jämlik värld där alla HBTQI-personers rättigheter respekteras.

Läs mer hos RSFL. Länk till annan webbplats.

Regnbågslinjens samtalsjour

Regnbågslinjen riktar sig till dig som definierar dig inom HBTQI-spektrumet, till anhöriga, närstående och allierade till HBTQI-personer.

Ring till Regnbågslinjens samtalsjour. Länk till annan webbplats.

Hedersrelaterat våld

Socialtjänsten i Vara kommun

Om du känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan du kontakta socialtjänsten.

Kontakta socialtjänsten

Mer om hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Rädda barnens stödchatt - Kärleken är fri

Stödchatten finns för dig som är ung och du kan prata om hedersrelaterat förtryck, våld, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning. De som chattar har tystnadslöfte och får inte berätta vidare det som du berättar i chatten.

Till stödchatten Kärleken är fri. Länk till annan webbplats.

Akut situation

Om din situation är akut och det är fara för ditt eller någon annans liv ska du alltid ringa 112.

Jobbigt hemma

Om du har det jobbigt hemma eller det är problem i din familj kan du få hjälp av familjebehandlarna i kommunen. Du som barn eller ungdom kan också få hjälp genom att träffa andra barn och ungdomar i samma situation.

Kontakt

Vara familjeteam

Jobbigt i skolan

Om du mår dåligt av något i skolan, exempelvis är väldigt stressad, utsätts för någon slags mobbing eller inte trivs av någon annan orsak kan du få hjälp av elevhälsan på din skola. Oavsett vilket problem du har kan du alltid prata med din lärare eller rektor.

Genom att berätta om din situation kan du få hjälp. På varje skola finns ett elevhälsoteam som kan hjälpa dig.

Elevhälsan i Vara kommun

Rektorn har det yttersta ansvaret för att du får den hjälp du behöver. På varje skola finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykolog. Elevhälsoteamet ska se till att alla barn och elever mår bra, trivs och är trygga i skolan.

Kontakta elevhälsan i Vara kommun.

Kriminalitet

Har du begått ett brott och har svårt att lösa det själv? Om du är ung och har begått ett brott kan du få stöd på flera sätt. Du kan kontakta Vara familjeteam.

Få stöd som familj

Vara familjeteam stöttar familjer med barn som är 12–20 år.

Medling

Kommunen erbjuder medling för unga som är 12–20 år som har begått brott. Medling är ett frivilligt möte mellan en person som har begått ett brott och den person som har utsatts för brottet, där båda parterna pratar om det som har hänt.

Radikalisering

Är du bekymrad för någon i din närhet som uttrycker hatiska, våldsamma eller extrema åsikter? Ring och prata med Orostelefonen om du misstänker radikalisering 020-100 200. Samtalen är kostnadsfria och du som ringer får vara anonym. Du kan också maila till orostelefonen@rb.se.

Någon att prata med

Om du behöver någon att prata med har vi här samlat viktiga ställen där du kan få hjälp.

BRIS - Barnens hjälptelefon

Alla under 18 år kan ringa till Bris och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis, ditt telefonnummer syns och det syns inte heller på telefonräkningen att du har ringt.

Om du inte vill att någon ska se att du har ringt, kom ihåg att radera samtalet från samtalshistoriken i din mobiltelefon.

Ring BRIS: 116 111
Bris - Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats.

Röda korset - Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år. Du chattar anonymt och de som svarar är också anonyma. Chatten bemannas av unga som finns för dig när du behöver prata.

Chatta med jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

Oro

Om du känner oro över något, exempelvis i skolan, hemma eller kanske något du läst på sociala medier eller sett på nyheterna är det viktigt att du berättar det för en vuxen person som du litar på. Det kan vara exempelvis en familjemedlem, släkting, lärare eller idrottsledare.

Den vuxne personen kan hjälpa dig att hantera din oro. Ofta kan oro gå över om du pratar med en pålitlig person om hur du känner.

Lilla krisinfo

På Lilla krisinfo finns samhällsinformation anpassad för barn och unga. Lilla krisinfo är en del av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och de berättar och förklarar hur samhället fungerar. De berättar också när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig, en sjukdom som smittar många eller något annat.

Lilla krisinfo Länk till annan webbplats.

Självmord

Ring 112 i akuta situationer

Om du eller någon i din närhet har akuta självmordstankar, ring alltid 112. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

Våga berätta - det finns alltid hjälp att få

Om du har självmordstankar är det viktigt att du berättar om det för en vuxen person du litar på. Det kan vara en familjemedlem, släkting, lärare eller idrottsledare. Den vuxne personen kan hjälpa dig att få hjälp, exempelvis genom elevhälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Om du tycker det känns jobbigt eller pinsamt ska du veta att det är mycket vanligt med sådana tankar och det finns alltid hjälp att få. Första steget till att må bättre är att berätta.

Så här kan du få hjälp. Länk till annan webbplats.

Vara nere - fakta om att vara nere, må dåligt och att hantera jobbiga känslor Länk till annan webbplats.

Jag är orolig för en person i min närhet

Om du är orolig för en kompis, en förälder eller någon annan är det viktigt att du berättar om det för en vuxen i din närhet som du litar på. Den personen kan hjälpa dig att få stöd och hantera din oro, men också erbjuda hjälp till den du oroar dig för.

Här kan du få hjälp

Våld i nära relationer

Det finns hjälp att få om du utsätts för våld i din nära relation eller om du utsätts för hot om våld.

Läs mer om våld i nära relationer.

Socialtjänsten

Du kan få hjälp av kommunens socialtjänst om du utsätts för våld och hot i din relation. Du kan bland annat få träffa en socialsekreterare som du kan prata med för att få råd och stöd i din situation.

Socialtjänsten

Koll på soc Länk till annan webbplats. - information om socialtjänsten för unga

Ungdomsmottagningen

Du kan kontakta ungdomsmottagningen, genom dem kan du bland annat få prata med en kurator eller psykolog.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

Akut situation

Om din situation är akut och det är fara för ditt eller någon annans liv ska du alltid ringa 112.

Våld och övergrepp

Våld är allvarligt oavsett vem det är som utsätter dig för det. Om du upplever eller har upplevt våld eller andra övergrepp är det bra och viktigt att prata med en vuxen du kan lita på. Då kan du kontakta enheten barn och unga.

Barn som far illa, våld och övergrepp Länk till annan webbplats.

Om du har en förälder som är våldsam

Ungdomsmottagningen erbjuder samtalsstöd till barn och ungdomar som har sett eller har blivit utsatta för våld i familjen.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är hand­ling­ar som någon gör mot någon, in­för nå­gon el­ler som en per­son får nå­gon an­nan att gö­ra mot sin vil­ja. Har du utsatts för sexuella övergrepp eller är du orolig för någon annan? Då kan du få hjälp av:

Akut situation

Om din situation är akut och det är fara för ditt eller någon annans liv ska du alltid ringa 112.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?