Orosanmälan

Här hittar du information om hur du gör en orosanmälan för barn eller vuxna till socialtjänsten. Du kan anmäla anonymt om du vill.

Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten genom att ringa vårt kontaktcenter och säga att du vill göra en orosanmälan. Du kan välja att vara anonym genom att ringa in anmälan och inte säga ditt namn. Om ditt namn blir känt kan socialsekreteraren bara i undantagsfall undanhålla det.

Du kan också orosanmäla barn via vår e-tjänst:

För orosanmälan av vuxen, kontakta individ- och familjeomsorgen via vår e-tjänst.

Behöver du komma i kontakt med oss akut eller efter kontorstid ringer du till socialjouren.

Socialjouren

Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa

Du bör anmäla till socialtjänsten om du är orolig för hur ett eller flera barn har det eller om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd. Efter en anmälan måste socialtjänsten undersöka om det finns skäl till oron för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten göra en utredning mot familjens vilja.

Om du är tvekar kring om du ska göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Du kan välja att vara anonym genom att ringa in anmälan och inte säga ditt namn.

Skicka in anmälan via post

Använd formuläret som du hittar i e-tjänsten och skicka det till:

Individ- och familjeomsorgen
Vara kommun
534 32 VARA

Efter anmälan

Oavsett vem som tar kontakt med oss så är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit från andra som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete.

Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner från skola, barnomsorg med flera.

Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Kan jag anmäla oro för en äldre person?

Ja, du kan anmäla till socialförvaltningen om du misstänker att en äldre person far illa. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.

Anmälan

Anmäl oro genom att ringa till kontaktcenter och säg att du vill göra en orosanmälan för en äldre person eller använd vår e-tjänst. Du kan välja att vara anonym genom att ringa in anmälan och inte säga ditt namn.

Vad händer efter anmälan?

En biståndshandläggare kommer att kontakta den enskilde och i ett samtal informera om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Biståndshandläggaren föreslår vid behov lämpliga insatser och försöker motivera den enskilde till att ta emot insatser.

Om den enskilde avböjer att hen inte vill ta emot några insatser från socialtjänsten kan inte biståndshandläggaren inleda en utredning.

Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Kan jag anmäla oro för en person i missbruk eller med beroende?

Ja, du kan anmäla att du är orolig för någon med misstänkt missbruk.

Anmälan

Anmäl oro genom att ringa till kontaktcenter och säg att du vill göra en orosanmälan för en äldre person eller använd vår e-tjänst. Du kan välja att vara anonym genom att ringa in anmälan och inte säga ditt namn.

Vad händer efter anmälan?

Vi tar då kontakt med den som orosanmälan gäller och erbjuder och motiverar till stöd och behandling.

Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Hur orosanmäler jag anonymt?

Du kan anmäla anonymt genom att ringa in din anmälan och inte tala om ditt namn. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi bara i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Socialtjänsten måste ta din anmälan på allvar även om du anmäler anonymt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?