Vara korttid

Här får du information om verksamheten på vårt nybyggda korttidsboende och om hur du ansöker om en plats.

I Vara kommun finns platser för korttidsboende på Vara korttid. Boendet består av två avdelningar. Rondellen vänder sig till personer med somatiska, det vill säga fysiska tillstånd som stroke eller frakturer. Ebba korttid vänder sig till personer med demenssjukdom. Personalen på de båda avdelningarna samarbetar eftersom många är multisjuka.

Rondellen

Korttidsboendet Rondellen har 18 platser. Till boendet kommer personer från sjukhus eller hemifrån. Det behövs ett beslut från kommunens biståndshandläggare.

Under tiden på Rondellen kan du exempelvis få träning och hjälp för att klara av din vardag. Det finns ett träningsrum och en innerträdgård som också fungerar som en träningsträdgård med bland annat olika underlag att träna att gå på. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut i team tillsammans med biståndshandläggare.

Det finns också växelvård och två trygghetsplatser på Rondellen.

Rondellens har 18 platser varav 2 är vikta till palliativ vård, vård i livets slutskede. Det finns två separata rum med egna ingångar så att närstående kan komma och gå när som helst på dygnet. Det finns även en sovalkov till varje rum.

Ebba korttid

Ebba korttid vänder sig till personer med demenssjukdom och kognitiv nedsättning. Till korttiden kommer brukare från sjukhus eller från hemmet efter beslut från biståndshandläggare.

Det finns även växelvård och trygghetsplatser på Ebba korttid.

Det finns totalt tio platser på Ebba korttid. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut i team tillsammans med biståndshandläggare.

Ansök om korttidsboende

För att få bo på Vara korttid behöver du ansöka om plats och det görs en biståndsbedömning.

Vem har rätt till korttidsboende?

Du som tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser. Det kan till exempel vara när du skrivits ut från sjukhus men inte är redo att klara dig hemma än eller om du behöver rehabilitering som inte kan ske i ditt hem. I bland kan du vara på korttidsboendet i väntan på en plats på ett särskilt boende.

Du behöver ansöka om platsen och beslutet fattas av en biståndshandläggare.

Vad kostar det att vara på korttidsboende?

Du får betala 180 kronor för varje dygn som du är på Vara korttid. Avgiften omfattar boende, mat och omvårdnad.

Vad är växelvård?

Det innebär att brukare regelbundet kommer och bor på korttidsboendet för att göra det möjligt att kunna fortsätta att bo kvar hemma samt att avlasta anhöriga. Hur länge och hur ofta varierar och anpassas efter behoven.

Det behövs beslut från kommunens biståndshandläggare för att få växelvård.

Vad är trygghetsplats?

Om du får hjälp av anhörig eller annan närstående kan du få vara på en trygghetsplats om den behöver tillfällig avlastning. Den som hjälper dig kanske har blivit sjuk eller ska resa bort. Trygghetsplats är en del i anhörigstödet.

Du får vara sju dagar som längst på en trygghetsplats.

Det behövs inte något beslut om att få trygghetsplats.

Information om trygghetsplatser

Kontakt

Vara korttid

Besöksadress:

Johans brinksgata 4C
53432 Vara

Avdelning Rondellen

Enhetschef: Maria Palm
Personal: 0512-315 60, 0512-315 61, 0512-315 62

Avdelning Ebba

Enhetschef: Christina Strandman
Personal: 0512-319 65, 0512-319 46

Gemensam nattelefon för Vara korttid mellan 21.30-07.00:

0512-315 69 eller 0512-315 71

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?